EMS Lead Auditor

EMS Lead Auditor (IRCA) - Ympäristöjärjestelmän johtava arvioija

Koulutus ei ole tarjolla juuri nyt, mutta kysythän lisätietoa yhteyshenkilöltämme (avoimet koulutukset etusivulta).

Bureau Veritaksen järjestämässä EMS Lead Auditor (IRCA) - Ympäristöjärjestelmän johtava arvioija –koulutuksessa perehdytään yrityksen ympäristönhallintamenettelyihin ja niiden arviointiin ISO 14000 -standardisarjan avulla. Koulutuksen aikana käsitellään ympäristönhallinnan periaatteet, ISO 14001:2015 standardin vaatimukset sekä lakisääteiset vaatimukset.

Laajan teoriaosion lisäksi kurssilla tehdään arviointimenettelyihin liittyviä harjoituksia ja ryhmätöitä. Osallistujat pystyvät kurssin suoritettuaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan ympäristönhallintajärjestelmän auditoinnin sekä kommunikoimaan tulokset selkeästi asiakkaalle.

Jatkuvan parantamisen kehään (Plan-Do-Check-Act) perustuvassa, kaikille organisaatioille soveltuvassa ISO 14001:ssä määritellään ympäristönhallintakysymysten tunnistamiseen, hallintaan ja seurantaan liittyvät tärkeimmät vaatimukset. Standardi sisältää myös koko järjestelmän hallintaan ja parantamiseen liittyviä vaatimuksia.

Ennakkovaatimuksena osallistujilta vaaditaan perustiedot ISO 14001:2004 standardin sisällöstä ja soveltamisesta. Osallistumismaksu sisältää koulutusmateriaalin mukaanlukien SFS-EN ISO 14001:2004 standardin, osallistumistodistuksen, loppukokeen sekä koulutuksen ja loppukokeen hyväksytysti läpäisseille IRCA-auditoija -sertifioinnin anomiseen oikeuttavan kurssisertifikaatin.

Kurssille osallistujien minimimäärä 4 henkilöä. Koulutuksen IRCA-sertifiointi edellyttää osallistumista kaikkina koulutuspäivinä. Koulutuspäivien tarkka ohjelma toimitetaan koulutusmateriaalin yhteydessä, mutta päivien kestot ovat seuraavat:

• Maanantai, klo 8:45-18:30

• Tiistai, klo 9:00-17:45

• Keskiviikko, klo 9:00-18:15

• Torstai, klo 9:00 -17:45

• Perjantai, klo 9:00-17:30