ELINTARVIKKEET

HACCP järjestelmän rakentaminen

Katso seuraavan toteutuksen ajankohta avoimet koulutukset etusivulta.

Elintarvikkeiden tuoteturvallisuusriskien hallitseminen on olennaista elintarvikkeiden valmistuksessa. Valmistajan tulee ymmärtää riskit kokonaisvaltaisesti, ne tulee tunnistaa ja niitä tulee hallita. HACCP -periaatteiden käyttö on lakisääteinen velvollisuus.

Bureau Veritaksen HACCP järjestelmän rakentaminen -koulutuksessa käsitellään HACCP -periaatteita ja niiden toteutusta käytännön esimerkein. Koulutuksessa perehdytetään myös järjestelmän ylläpitoon ja kelpuuttamiseen elintarviketurvallisuusstandardien vaatimusten mukaisesti.

Koulutus on suunniteltu kaikille elintarviketurvallisuuden parissa työskenteleville ja sopii esimerkiksi kehitys- ja tuotantopäälliköille, johdolle sekä kaikille elintarvikkeiden valmistuksen riskienhallinnasta kiinnostuneille.

Koulutuspäivän ohjelma, klo 9:00-16:30:

• Koulutuksen tavoitteet, ohjelma ja esittelyt

• HACCP järjestelmän laatimisen velvoite

• HACCP järjestelmän rakentaminen ja ylläpito

• HACCP järjestelmän todentaminen ja kelpuutus

• Keskustelu, yhteenveto ja koulutuspäivän päätös

KOULUTTAJA
 

BV_Hanna Manninen
HANNA
MANNINEN

johtava arvioija, kouluttaja

Bureau Veritas Certification

Hannalla on yli 20 vuoden kokemus elintarvike- ja prosessiteollisuuden laadunhallinnasta ja tuotekehityksestä niin B-to-B kuin B-to-C sektoreilla. Auditoijana pääpaino on elintarvike-turvallisuusjärjestelmien auditoinneissa. Kouluttajana Hanna toivoo innostavansa elintarvikealan yrityksiä käyttämään HACCP-järjestelmää elävänä työkaluna toiminnan hallitsemiseen ja kehittämiseen.

KURSSILAISTEN PALAUTTEITA:

Erittäin hyvä ja mielekäs koulutus. Osaava kouluttaja, ei yhtään kuiva ja tylsä.

Hyvä kokonaisuus ja paljon asiaa tuli käytyä läpi. Tietyt asiat käytiin aika nopeasti läpi. Hyvää keskustelua!

Ryhmätyöt hyviä.