ELINTARVIKKEET

HACCP järjestelmän rakentaminen

Katso seuraavan toteutuksen ajankohta koulutusten etusivulta

Elintarvikkeiden tuoteturvallisuusriskien hallitseminen on olennaista elintarvikkeiden valmistuksessa. Valmistajan tulee ymmärtää riskit kokonaisvaltaisesti, ne tulee tunnistaa ja niitä tulee hallita. HACCP -periaatteiden käyttö on lakisääteinen velvollisuus.

Bureau Veritaksen HACCP järjestelmän rakentaminen -koulutuksessa käsitellään HACCP -periaatteita ja niiden toteutusta käytännön esimerkein. Koulutuksessa perehdytetään myös järjestelmän ylläpitoon ja kelpuuttamiseen elintarviketurvallisuusstandardien vaatimusten mukaisesti.

Koulutus on suunniteltu kaikille elintarviketurvallisuuden parissa työskenteleville ja sopii esimerkiksi kehitys- ja tuotantopäälliköille, johdolle sekä kaikille elintarvikkeiden valmistuksen riskienhallinnasta kiinnostuneille.

Koulutuspäivän ohjelma, klo 9:00-16:30:

• Koulutuksen tavoitteet, ohjelma ja esittelyt

• HACCP järjestelmän laatimisen velvoite

• HACCP järjestelmän rakentaminen ja ylläpito

• HACCP järjestelmän todentaminen ja kelpuutus

• Keskustelu, yhteenveto ja koulutuspäivän päätös

KOULUTTAJA
 

BV_Hanna Manninen
HANNA
MANNINEN

johtava arvioija, kouluttaja

Bureau Veritas Certification

Hannalla on yli 20 vuoden kokemus elintarvike- ja prosessiteollisuuden laadunhallinnasta ja tuotekehityksestä niin B-to-B kuin B-to-C sektoreilla. Auditoijana pääpaino on elintarvike-turvallisuusjärjestelmien auditoinneissa. Kouluttajana Hanna toivoo innostavansa elintarvikealan yrityksiä käyttämään HACCP-järjestelmää elävänä työkaluna toiminnan hallitsemiseen ja kehittämiseen.

KURSSILAISTEN PALAUTTEITA:

Erittäin hyvä ja mielekäs koulutus. Osaava kouluttaja, ei yhtään kuiva ja tylsä.

Hyvä kokonaisuus ja paljon asiaa tuli käytyä läpi. Tietyt asiat käytiin aika nopeasti läpi. Hyvää keskustelua!

Ryhmätyöt hyviä.