ENERGIANHALLINTA

ISO 50001 & ETJ+ ENERGIAN HALLINTA

Paranna energiatehokkuutta – samalla vähennät päästöjä ja kustannuksia

 

ISO 50001 sertifiointi

ISO 50001:2011 Energian hallinnan standardi on ISO:n kehittämä kansainvälinen standardi, joka tarjoaa tunnustetut puitteet energiatehokkuuden hallintaan.

Kasvavien kuluttaja- ja lainsäädäntövaatimusten vuoksi ISO 50001 -energianhallintajärjestelmän käyttöönotto on tehokkain tapa saavuttaa jatkuvia parannuksia energiatehokkuudessa. Organisaatioiden strategisena etuna on nyt energiankulutuksen tehokas hallinta ja toimintaprosessien parantaminen.

Standardi on seurausta yli 60 maan energianhallinnan asiantuntijoiden yhteistyöhöstä, ja kaikenlaiset organisaatiot ovat ottaneet sen käyttöön sekä julkisella, että yksityisellä sektorilla. On arvioitu, että tämä standardi voi vaikuttaa jopa 60%:in maailman energiankulutuksesta.

Mitkä ovat ISO 50001 energianhallintajärjestelmän sertifioinnin tärkeimmät hyödyt?
  • Ulkopuoliset asiantuntijat käyvät määräajoin läpi energianhallintajärjestelmänne ja sen tehokkuuden sekä tuovat esille kehityskohteita jatkuvan parantamisen saavuttamiseksi
  • Energiankäyttö ja järjestelmän ylläpito tehostuu, kun yksiköt valmistautuvat auditointiin
  • Organisaatio osoittaa sitoutumisensa kestävään kehitykseen ja toiminnan ympäristövaikutusten vähentämiseen
  • Yritys todistaa sidosryhmille uskottavasti  pyrkimyksensä ympäristönsuojeluun, kustannussäästöihin ja kannattavuuden parantamiseen.
  • Kilpailuetu tarjouskilpailuissa ja alihankkijavalinnoissa joissa kriteereihin kuuluvat kestävän kehityksen mittarit.

 

ETJ+

ETJ eli energiatehokkuusjärjestelmä on alunperin luotu yrityksille, jotka ovat kuuluneet energiatehokkuussopimuksen piiriin.

ETJ on päivitetty uuden kansallisen energiatehokkuuslain myötä ETJ+:ksi. Päivitetty ETJ+ sisältää ISO 50001:n, energiatehokkuusstandardin, mukaiset vaatimukset energiakatselmuksista ja se auttaa yritystä luomaan systemaattisen menettelyn energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen sekä energiankulutuksen ja kustannusten pienentämiseen.

ETJ voidaan integroida yrityksen ISO 14001 -standardin mukaiseen ympäristöjärjestelmään tai muuhun yrityksen käytössä olevaan johtamisjärjestelmään. Sitä voi myös soveltaa omana järjestelmänään yrityksen tarpeiden mukaisesti.

OTA YHTEYTTÄ

Joanna Westerholm
Sales Manager