iso standardit

ISO 9001 vaatimukset ja sisäinen auditointi

 

Laadunhallintajärjestelmiä koskeva ISO 9001 –standardi on kansainvälinen laadunhallintastandardi, joka soveltuu kaikille yrityksille toimialasta ja toiminnasta riippumatta.

Bureau Veritaksen ISO 9001 vaatimukset ja sisäinen auditointi –koulutus perehdyttää laadunhallinnan perusteisiin ja periaatteisiin soveltavin esimerkein. Koulutuksessa käydään läpi myös sisäisen auditoinnin läpivienti harjoitusten avulla, jonka jälkeen koulutuksen osallistujat pystyvät suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan organisaation sisäisen laatuauditoinnin.

Koulutus on suunniteltu laatupäälliköille, laatuinsinööreille ja muille laadusta vastaaville henkilöille, jotka tekevät töitä laatujärjestelmän ja laadunhallinnan parissa. Koulutus sopii hyvin myös laatujärjestelmän rakentamista harkitseville.

Koulutuspäivän ohjelma, 1. koulutuspäivä, klo 9.00-17.00:

• Koulutuksen tavoitteet, ohjelma ja esittelyt

• Laadunhallinnan periaatteet

• Prosessimainen toimintamalli

• ISO 9001:2015 vaatimusten katselmus

• Laatujärjestelmän yleisimpiä sudenkuoppia

• Keskustelu, yhteenveto ja koulutuspäivän päätös

 

Koulutuspäivän ohjelma, 2. koulutuspäivä, klo 9.00-16.00:

• Sisäisten auditointien tarkoitus ja auditoijan ominaisuudet

• Sisäisen auditoinnin suunnittelu, toteutus ja raportointi

• Poikkeamaharjoitus

• Ryhmätyö: Auditoinnin suunnittelu

• Case-harjoitus

• Koulutuspäivän päätös ja koulutuksen yhteenveto

Seuraava koulutus:  13.-14.9.2022
Paikka: Sokos Hotel Tripla, Helsinki
Hinta: 1290 € + alv/ osallistuja

 

KOULUTTAJAT

 

BV_Jarno Ikonen
Jarno
Ikonen

johtava arvioija, kouluttaja

Bureau Veritas Certification

Jarnolla on yli 12 vuoden kokemus kansainvälisessä FMCG sektorissa niin myynnin ja markkinoinnin kuin elintarvikkeiden valmistuksen parissa. Hän on työskennellyt useissa eri tehtävissä aina asiantuntijasta johtotehtäviin hyvinkin erilaisissa vastuissa. Kouluttajana Jarno haluaa hyödyntää monipuolista kokemustaan kansainvälisessä ympäristössä omien kokemusten kautta sekä kannustaa yrityksiä erilaisten johtamisjärjestelmien hallintaan ja kehittämiseen.
BV_Hanna Manninen
Hanna
Manninen

johtava arvioija, kouluttaja

Bureau Veritas Certification

Hannalla on yli 20 vuoden kokemus elintarvike- ja prosessiteollisuuden laadunhallinnasta ja tuotekehityksestä niin B-to-B kuin B-to-C sektoreilla. Auditoijana pääpaino on elintarvike-turvallisuusjärjestelmien auditoinneissa. Kouluttajana Hanna toivoo innostavansa yrityksiä käyttämään toimintajärjestelmästandardeja elävänä työkaluna toiminnan hallitsemiseen ja kehittämiseen.

KURSSILAISTEN PALAUTTEITA:

Hyvä peruskoulutus, joka antoi hyvät valmiudet jatko-opintoihin.

Hyvä koulutus. Käytännönläheinen. Hyviä, simppeleitä esimerkkejä.

Erittäin tyytyväinen, harjoitukset loistavia ja erittäin hyvä kouluttaja.

Loistava kouluttaja, hyvät kalvot ja eteneminen standardin mukaisesti. Toisena päivänä hyvät harjoitukset.