BV_ISO/FSSC 22000 vaatimukset ja sisäinen auditointi

ISO/FSSC 22000 vaatimukset ja sisäinen auditointi

Katso seuraavan toteutuksen ajankohta avoimet koulutukset etusivulta.

Bureau Veritas on ollut mukana luomassa ISO 22000 standardia, joka on ensimmäinen kansainvälinen kansainvälinen ISO:n (the International Organization for Standardization) luoma standardi sertifioidun elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän käyttöönottoa varten. Standardi ottaa kantaa mm. vuorovaikutteiseen viestintään, järjestelmähallintaan ja vaarojen torjuntaan.

Bureau Veritaksen ISO/FSSC 22000 vaatimukset ja sisäinen auditointi -koulutuksessa käydään läpi FSSC 22000:n mukaisen järjestelmän vaatimukset ja soveltaminen käytäntöön sisältäen elintarviketurvallisuuden hallinnan periaatteet, ISO 22000:2018, ISO TS 22002-1 ja FSSC versio 5:n lisävaatimukset. Koulutuksen aikana käydään läpi elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä rakentamista ja siihen liittyvä mahdollisia ongelmakohtia. Koulutuksen toisena päivänä keskitytään sisäisen auditoinnin läpivientiin harjoitusten avulla. Koulutuksen käytyään osallistuja pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan organisaation sisäisen tuoteturvallisuusauditoinnin.

Koulutus on suunniteltu ISO/FSSC 22000 -perustaisen toimintajärjestelmän rakentamista ja käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille sekä ISO/FSSC 22000 -sertifioidun järjestelmän kehittäjille, ylläpitäjille ja sisäisille auditoijille.

Koulutuspäivän ohjelma, 1. koulutuspäivä, klo 9.00-17.00:

• Koulutuksen tavoitteet, ohjelma ja esittelyt

• Elintarviketurvallisuuden käsitteet

• ISO 22000:2018 uusi versio

• FSSC 22000 ver. 5

• ISO/TS 22002-1:2009

• Keskustelu, yhteenveto ja koulutuspäivän päätös

 

Koulutuspäivän ohjelma, 2. koulutuspäivä, klo 9.00-16.30:

• Sisäisten auditointien tarkoitus ja auditoijan ominaisuudet

• Auditoinnin suunnittelu

• Auditoinnin toteuttaminen

• Auditointihavaintojen raportointi

• Koulutuspäivän päätös ja koulutuksen yhteenveto

KOULUTTAJA

BV_Hanna Manninen
HANNA
MANNINEN

johtava arvioija, kouluttaja

Bureau Veritas Certification

Hannalla on yli 20 vuoden kokemus elintarvike- ja prosessiteollisuuden laadunhallinnasta ja tuotekehityksestä niin B-to-B kuin B-to-C sektoreilla. Auditoijana pääpaino on elintarvike-turvallisuusjärjestelmien auditoinneissa. Kouluttajana Hanna toivoo innostavansa yrityksiä käyttämään toimintajärjestelmästandardeja elävänä työkaluna toiminnan hallitsemiseen ja kehittämiseen.

KURSSILAISTEN PALAUTTEITA:

Hyvin ryhmitetyt päivät. Paljon tietoa, eikä tullut sellainen olo että tietoa olisi tullut liikaa. Selkeästi esitetty.

Erittäin hyvä kouluttaja ja koulutuksen sisältö + aikataulutus. Haluaisin samanlaisen meidän tehtaan kaikille sisäisille auditoijille # peukku Hannalle.

Hyviä käytönnönläheisiä esimerkkejä. Selkeä koulutusmateriaali. Kaikin puolin asian kattava koulutus.