IRCA QMS Lead Auditor course

lokakuu 10, 2022

Tavoitteet

Koulutukseen liittyvien harjoitusten ja ryhmätöiden yhteydessä harjoitellaan mm. esiintymistekniikkaa, prosessikartoitusta, auditoinnin johtamistaitoja, kysymystekniikkaa, objektiivista raportointia ja ajanhallintaa. 


Kenelle koulutus sopii

Koulutus sopii seuraaviin aiheisiin tutustuneelle:

• Plan, Do, Check, Act (PDCA) –malli

• Laadunhallinnan ja asiakastyytyväisyyden välinen suhde

• Yleisesti käytetyt laadunhallinnan termit ja määritelmät sekä laadun 7 periaatetta (ISO 9000 mukaan).

Koulutuksen sisältö

QMS Lead Auditor (IRCA) - Laadunhallintajärjestelmän johtava arvioija –koulutuksessa perehdytään organisaation laadunhallintamenettelyiden arviointiin ISO 9000 standardisarjan (ISO 9001) avulla.

Koulutus on IRCA-sertifioitu (International Register of Certificated Auditors) tunnuksella A17929, ja täyttää kansainväliseen IRCA-auditoijapätevyyteen tarvittavan koulutuksen kriteerit. Koulutuksen päätteeksi järjestettävän kokeen hyväksytysti läpäisseet saavat kurssisertifikaatin, joka mahdollistaa IRCA-auditoija -sertifioinnin anomisen CQI-IRCA-organisaatiolta.

Koulutukseen aktiivisesti osallistunut pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan laatujärjestelmän auditoinnin sekä kommunikoimaan tulokset selkeästi asiakkaalle tai toimeksiantajalle. Kurssi koostuu luennoista ja useista käytännön harjoituksista.


Ennen kurssin aloittamista osallistujien odotetaan tutustuneen mm:

• Plan, Do, Check, Act (PDCA) –malliin

• Laadunhallinnan ja asiakastyytyväisyyden väliseen suhteeseen

• Yleisesti käytettyihin laadunhallinnan termeihin ja määritelmiin sekä laadun 7 periaatteeseen (ISO 9000 mukaan).


Vaikka em. aiheet eivät olisikaan tuttuja, olemme kooneet koulutukseen tulijoille esimateriaalin, jossa aiheisiin tutustutaan ja näin osallistujalle varmistetaan riittävät tiedot osallistua koulutukseen.

Koulutuksen ja siinä käytettävien materiaalien kieli on suomi. Koulutukseen kuuluu kaksi ennakkotehtävää, jotka osallistujat suorittavat ennen koulutukseen saapumista. Kurssille osallistujien minimimäärä 4 henkilöä. Koulutuksen IRCA-sertifiointi edellyttää osallistumista kaikkina koulutuspäivinä. Koulutuspäivien tarkka ohjelma toimitetaan ennakkomateriaalin yhteydessä, mutta päivien kestot ovat seuraavat:

• Maanantai, klo 8:45-18:00

• Tiistai, klo 9:00-18:15

• Keskiviikko, klo 9:00-18:00

• Torstai, klo 9:00-17:30

• Perjantai, klo 9:00-18:00

KOULUTUKSEN AIKA JA PAIKKA

Aloituspäivä Päättymispäivä Opiskelutapa Sijainti Varaa nyt
lokakuu 10, 2022 09:00 AM lokakuu 14, 2022 06:00 PM Class Helsinki Varaa nyt
marraskuu 21, 2022 09:00 AM marraskuu 25, 2022 06:00 PM Class Helsinki Varaa nyt