ISO 9001:2005 Vaatimukset ja sisäinen auditointi

syyskuu 13, 2022

Tavoitteet

Koulutuspäivän ohjelma, 1. koulutuspäivä, klo 9.00-17.00:

• Koulutuksen tavoitteet, ohjelma ja esittelyt
• Laadunhallinnan periaatteet
• Prosessimainen toimintamalli
• ISO 9001:2015 vaatimusten katselmus
• Laatujärjestelmän yleisimpiä sudenkuoppia
• Keskustelu, yhteenveto ja koulutuspäivän päätös
 
Koulutuspäivän ohjelma, 2. koulutuspäivä, klo 9.00-16.00:

• Sisäisten auditointien tarkoitus ja auditoijan ominaisuudet
• Sisäisen auditoinnin suunnittelu, toteutus ja raportointi
• Poikkeamaharjoitus
• Ryhmätyö: Auditoinnin suunnittelu
• Case-harjoitus
• Koulutuspäivän päätös ja koulutuksen yhteenveto

Kenelle koulutus sopii

Koulutus on suunniteltu laatupäälliköille, laatuinsinööreille ja muille laadusta vastaaville henkilöille, jotka tekevät töitä laatujärjestelmän ja laadunhallinnan parissa. Koulutus sopii hyvin myös laatujärjestelmän rakentamista harkitseville.

Koulutuksen sisältö

Bureau Veritaksen ISO 9001 vaatimukset ja sisäinen auditointi –koulutus perehdyttää osallistujat laadunhallinnan perusteisiin ja periaatteisiin soveltavin esimerkein. Koulutuksessa käydään läpi myös sisäisen auditoinnin läpivienti harjoitusten avulla, jonka jälkeen koulutuksen osallistujat pystyvät suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan organisaation sisäisen laatuauditoinnin.

KOULUTUKSEN AIKA JA PAIKKA

Aloituspäivä Päättymispäivä Opiskelutapa Sijainti Varaa nyt
syyskuu 13, 2022 syyskuu 14, 2022 Class Helsinki Varaa nyt
marraskuu 1, 2022 marraskuu 2, 2022 Class Helsinki Varaa nyt
joulukuu 14, 2022 joulukuu 15, 2022 Class Helsinki Varaa nyt