Kestävyysraportoinnin perusteet - CSRD

huhtikuu 28, 2023

Tavoitteet

Kurssilla käydään läpi kestävyysraportoinnin perusteet, hyödyt ja miksi yrityksen tulee olla valmis raportoimaan. Lisäksi tulemme keskustelemaan direktiivin ja kestävyysstandardien sisällöstä, sekä niiden asettamista käytännön mahdollisuuksista ja haasteista yrityksille.

Tavoitteena on:
-Ymmärtää miten kestävyysraportoinnin vaatimukset koskevat omaa toimialaasi
-Valmistaa osallistujia raportoimaan kestävästä kehityksestä
-Tarjota osallistujille yleiskuva siitä, minkä tyyppistä tietoa tarvitaan kestävyysraportin luomiseen ja kuinka sitä kerätään sekä yhdistetään

Kenelle koulutus sopii

Uusi EU-lainsäädäntö CRSD (Corporate Sustainability Reporting Directive) tekee kestävyysraportoinnista pakollista entistä suuremmalle määrälle yrityksiä, alkaen suurista ja laajentuen lähivuosina myös pienempiin yrityksiin. Arvoketjujen kautta direktiivi tulee haastamaan myös pienempiä yrityksiä, joiden tulee olla valmiita antamaan kestävyystietoja suuremmille yrityskumppaneilleen. Direktiivi astuu voimaan jo ensi vuonna, joten valmistauminen kannattaa aloittaa viimestään nyt.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille viimeisintä tietoa direktiivin voimaanastumisesta eri yrityksille, sekä auttaa yrityksiä ymmärtämään direktiivin sekä kestävyysstandardien asettamia vaatimuksia eri toimialoille.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen kesto on neljä tuntia klo 9:15-13:45 (aikataulu sisältää 30 minuutin tauon). Lisäksi pidetään tunnin välein 5 minuutin tauko.
Koulutuksessa tullaan käymään läpi seuraavia aihealueita:

•Uusi direktiivi (taustatietoa, NFRD vs CSRD, aikatauluasioita) – n. 1h

•Kestävyysraportoinnin perusteet (pohjatietoa kestävyysraportoinnista, muut raportointikehykset) n. 30min

•Raportointistandardit (rakenne, sisältö, esimerkkejä yrityskohtaisista vaatimuksista sekä olennaisuusarvion muodostamisesta) – n. 1h

•Raportointi (tiedonkeruu, raportin koostaminen ja mistä lähteä liikkeelle) – n. 1h

•Kysymysten läpikäynti – n. 30min


Aloitus 9:15-11:15 (2 h)
Tauko 11:15-11:45 (30 min)
Koulutus jatkuu 11:45-13:45 (2 h)

Hinta 395e (+alv)
Tulevia toteutuksia:
28.4. Verkkototeutus
2.6. Verkkototeutus
Yrityskohtaisen koulutuksen tiedustelut: koulutus@bureauveritas.com

Kouluttaja Anni Heikkinen
Auditointikoordinaattori, kestävän kehityksen palveluiden sekä CSRD-raportoinnin asiantuntija