Kestävyysraportoinnin perusteet (CSRD) - intensiivikurssi

Tavoitteet

Tällä intensiivikurssilla käydään läpi kestävyysraportoinnin perusteet, hyödyt ja miksi yrityksen tulee olla valmis raportoimaan. Tulemme keskustelemaan direktiivin vaatimuksista ja kestävyysstandardien sisällöstä yleisellä tasolla, sekä niiden asettamista käytännön mahdollisuuksista ja haasteista yrityksille.

Tavoitteena on:
Ymmärtää uuden kestävyysraportointidirektiivin vaatimuksia
Tarjota osallistujille yleiskuva siitä, mitä kestävyysraportointistandardeihin sisältyy
Valmistaa osallistujia raportoimaan yrityksensä kestävyystietoja

Kenelle koulutus sopii

Uusi EU-lainsäädäntö CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) tekee kestävyysraportoinnista pakollista entistä suuremmalle määrälle yrityksiä, alkaen suurista ja laajentuen lähivuosina myös pienempiin listattuihin yrityksiin. Arvoketjujen kautta direktiivin tiedonantovaatimukset tulevat haastamaan myös muita kuin raportointivelvollisia yrityksiä, joiden tulee olla valmiita antamaan kestävyystietoja suuremmille yrityskumppaneilleen. Direktiivi astuu voimaan ensimmäisten raportoivien yritysten osalta jo ensi vuonna, joten valmistautuminen kannattaa aloittaa viimeistään nyt.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille tietoa direktiivin voimaan astumisesta eri yrityksille, sekä auttaa yrityksiä ymmärtämään paremmin direktiivin sekä kestävyysstandardien asettamia vaatimuksia.

Koulutuksen sisältö