Polarica Oy

Uutiset

Polarica Marjahankinta Oy huomioi ISO 26000 standardin ohjeistuksen yhteiskuntavastuusta

Oct. 21 2020

Syyskuussa Bureau Veritas suoritti Polarica Marjahankinta Oy:n ISO 26000 standardin ohjeisiin pohjautuvan toiminnan tarkastelun ja KRAV lisävaatimusten todentamisen. Arvioinnin pohjalta voidaan todeta, että Polarica Marjahankinta Oy noudattaa toiminnassaan yhteiskuntavastuullisia periaatteita ja käytäntöjä, jotka pohjautuvat standardin ISO 26000 ohjeisiin.

ISO organisaatio on luonut ISO 26000 standardin, jonka avulla yritykset pystyvät toimimaan yhteiskuntavastuullisesti organisaation toimialasta ja koosta riippumatta. ISO 26000 standardi määrittelee kansainvälisen yhteiskuntavastuun käsitteen sekä seitsemän yhteiskuntavastuun ydinaihetta, jotka ovat ihmisoikeudet, työelämän käytännöt, ympäristö, oikeudenmukaiset toimintatavat, kuluttaja-asiat sekä yhteisön toimintaan osallistuminen ja yhteistön kehittäminen.

KRAV:in merkki on erityisesti Ruotsissa tunnettu tuotteiden luomumerkki. Merkki myönnetään tuotteille, jotka noudattavat EU:n luomuasetuksen vaatimuksia sekä KRAV:in omia tiukempia vaatimuksia liittyen esimerkiksi luonnonmonimuotoisuuteen, eläinten hyvinvointiin sekä työntekijöiden työolosuhteisiin. Polarica Marjahankinta Oy:lle suoritetussa arvioinnissa todennettiin KRAV-organisaation asettamia lisävaatimuksia, joita sovelletaan luonnontuotteiden poimintaan.

Polarica konserni on Euroopan johtava marjatuotteiden toimittaja, joka työllistää noin 230 henkilöä. Yritys on perustettu vuonna 1972. Polarica konserni toimii kansainvälisesti ja valtaosa heidän raaka-aineistaan tulee pohjoisen luonnosta. Heillä on toimintaa Ruotsissa, Suomessa, Puolassa ja Venäjällä.

Halusimme kuulla Polarica Marjahankinta Oy:n näkemykset arvioinnista, siihen valmistautumisesta sekä heidän näkemyksensä, kuinka he mieltävät yhteiskuntavastuun. Ismo Pasanen edusti Polarica Marjahankinta Oy:tä ja vastasi alla oleviin kysymyksiin.

Miten arviointi teidän mielestänne sujui?

Arviointi sujui totuttuun tapaan miellyttävästi ja mallikkaasti. On hienoa saada kuulla ulkopuolisen silmin nähtynä mahdollisia toiminnan tai toimintatapojen kehittämisalueita. On hyvä että edustamani yrityksen tahtotilaa oman toiminnan kehittämiseksi tukee tällainen standardisointi. Ammattitaitoinen auditoija voi tarkkailla aivan erilaisten lasien takaa ja antaa ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi edelleen. Omat silmät voivat sokeutua, tai ainakin sulkeutua, omia toimintamalleja ja -tapoja tarkastellessa. Herätys silloin tällöin uusille ajatuksien urille tekee hyvää ja ruokkii mielikuvituksen ja arkityön rajavalleja hyvällä tavalla. On hyvä että vuosittain on pari kolme päivää keskittymistä siihen ydintoimintaan ja kipeämpiinkin toiminnan solmukohtiin.

Kuinka valmistauduitte arviointiin?

Henkilökohtaisesti valmistauduin käymällä läpi väliaikaista majoitusta koskevia lain osa-alueita, säännöksiä ja mahdollisia tehtyjen toiminnan pakottavien kompromissien läpinäkyvyyden riittävyyttä ja aiesopimusta, sekä edellisien vuosien merkintöjä ja parantamisehdotuksia.

Totta kai, valmistautuminen on jo sitä, että yrittää etukäteen nähdä ulkopuolisen silmin, miltä toimintamme ja toimintaympäristömme vaikuttavat. Asioiden ja asiakokonaisuuksien rullaaminen päässä, henkilökohtaiset tukikohta vierailut ja kokonaisuuden sivujuonteiden miettiminen, ovat oma tapani yrittää nähdä paremmin maailmaani.

Ammattitaitoinen auditoija voi tarkkailla aivan erilaisten lasien takaa ja antaa ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi edelleen. Omat silmät voivat sokeutua, tai ainakin sulkeutua, omia toimintamalleja ja -tapoja tarkastellessa. Herätys silloin tällöin uusille ajatuksien urille tekee hyvää ja ruokkii mielikuvituksen ja arkityön rajavalleja hyvällä tavalla.

Ismo Pasanen Polarica Marjahankinta Oy

Mitä hyötyä tämä arviointi tuottaa teille?

Arvioinnin tuomia hyötyjä on vaikea muuttaa rahaksi, mutta vastuullisten yritysten täytyy antaa ulkopuolisille osaajille mahdollisuus toimintamallien kehittämiseen, solmukohtien ratkaisemiseen, uusien ideoiden jalostamiseen ja kokoaikaisen läpinäkyvyyden, sekä laadukkaan asioiden tekemisen varmistamiseen ja vahvistamiseen.

Juuri näissä luettelemissani on auditoinnin idea. Itsetutkiskeluun ohjaaminen, omavalvonnan ja sisäisien auditointien laatuun satsaaminen sekä pienellä jännityksellä uusien kehitettävien asioiden odottaminen ja korjattavien seikkojen nopeat oikaisut toiminnassa. Mielestäni mm. näihin seikkoihin arvioinnista on hyötyä.

Miksi yhteiskuntavastuu on tärkeää teille?

Yrityksien tehtävänä on tietenkin mahdollisimman hyvä tuottavuus ja toiminnan tehostaminen niin, että tilikauden jälkeen tulos olisi mahdollisimman hyvä, jolloin jatkumo antaa mahdollisuuden rakentaa tulevaisuutta, kehittää ja kasvattaa olemassa olevaa liiketoimintaa. Nämä ovat kylmiä faktoja, mutta ainoastaan näin verokertymät, työllisyyden hyvä tila ja omistajien tuotto sijoittamalleen ovat kestävän kehityksen ajatuksen mukaisia. Vaikka liiketoiminta ei voi olla perusolemukseltaan pyyteetöntä hyväntekeväisyyttä, on kaikilla yrityksillä valtava vastuu ihmisistä, luonnosta ja kaiken kattavasta ympäristön ja ihmisten symbioosista sekä hyvinvoinnista.

Tällä mainitsemallani sektorilla tulee tuo yhteiskuntavastuun rooli näkyviin. Meidän yrityksessämme vastuumme on tällä sektorilla jopa tavanomaista laajempi, sillä yhteiskunnallinen ja sosiaalinen vastuumme alkaa jo kaukaa toiselta puolen maapalloa, jossa yrityksellemme marjoja keräävät marjanpoimijat rekrytoidaan kotikylistään kestävän kehityksen periaatteella heidän perheitään ja hyvinvointiaan tukien.

Sosiaalinen ja taloudellinen vastuunotto, apu niille jotka apua tarvitsevat, maatilojen tuotteiden hyödyntäminen kokonaisprosessissa ja perheen sekä marjoja keräävien poimijoiden yhteydenpidon jokapäiväinen mahdollistaminen ovat mm. juuri näitä asioita, joilla pyrimme omaa vastuutamme kantamaan. Marjanpoimijoidemme taloudellinen pärjääminen, iloiset perheet, heidän oman ympäristönsä kehittyminen kasvavien tulojen myötä, terveys ja poimijoiden toimeentulon takaaminen myös onnettomuuksien ja muiden tilanteiden varalta, ovat kaikki todella tärkeitä argumentteja toiminnassamme.

Sitten meidän oma ympäristömme, oma maamme ja kansalaisemme. Täällä Suomessa alallamme toimivien yrityksien vastuu on myös suuri. Paikallisten ihmisten kanssa kommunikointi, riidattomuus ja luonnon roskattomuuteen pyrkiminen, ovat osa vastuutamme luonnontuotealan yrityksenä. Pyrimme kaiken kattavaan rauhaan ja luonnon monimuotoisuuden, sekä puhtauden säilyttämiseen ohjeistamalla, opettamalla ja toimintaamme seuraamalla. Vaikka toiminnan laatu maksaa, vastuullisuus on kallista, silti näemme että mm. yhteiskuntavastuun arvioinnilla, pystymme näyttämään tahtotilamme läpinäkyvään ja vastuulliseen toimintaan, otamme vastaan kehitysehdotuksia ja olemme avoimia uusille asioille, jotka tekevät toiminnastamme entistä laadukkaampaa ja parempaa.

Lähteet:

KRAV (19.10.2020) A Label for Organic Food.
Haettu osoitteesta: https://www.krav.se/en/this-is-krav/a-label-for-organic-food/

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry (19.10.2020) ISO 26000 Yhteiskuntavastuu. Haettu osoitteesta: https://www.sfs.fi/julkaisut_ja_palvelut/tuotteet_valokeilassa/iso_26000_yhteiskuntavastuu

LISÄTIEDOT

Robert Åkerblom
Sales Manager
p. 010 830 8675
robert.akerblom@bureauveritas.com