BV_elintarviketurvallisuuden koulutus

ELINTARVIKETURVALLISUUS
KOULUTUKSET

Elintarvikkeiden turvallisuus on nykyään keskeinen kysymys kaikille elintarvikeketjun toimijoille yli kansallisten rajojen. Niin kuluttajat kuin viranomaisetkin kiinnittävät yhä enemmän huomiota ruoan laatuun ja turvallisuuteen. 

Meillä on vahva asiantuntijuus elintarvikealan standardien sertifioinnissa ja koulutuksissa. Bureau Veritas on ollut mukana luomassa ISO 22000 standardia, joka on ensimmäinen kansainvälinen ISO:n standardi elintarviketurvallisuuden sertifioidun hallintajärjestelmän käyttöönottoa varten.