YMPÄRISTÖKOULUTUKSET

YMPÄRISTÖ KOULUTUKSET

Ilmasto- ja ympäristövaikutusten minimoinnilla organisaatio voi saavuttaa merkittäviä säästöjä, kohottaa kilpailukykyään markkinoilla sekä parantaa yrityskuvaansa.

Ympäristönhallinta pohjautuu useimmiten kansainväliseen ISO 14001 standardisarjaan, jota mekin käytämme ympäristökoulutuksemme pohjana sen soveltuessa kaikkien organisaatioiden ympäristönhallintaan.