CE-Merkintä

CE-MERKINTÄ

Kaikkien rakennustuotteiden, jotka ovat pysyvä osa rakennustyön tulosta, on täytettävä EU:n rakennustuoteasetuksen vaatimukset. Bureau Veritas on riippumaton ja akkreditoitu  ilmoitettu laitos, jonka CE-merkintäpalvelu käsittää tyypillisesti tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen, tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja hyväksymisen, sekä tuotteen sertifioinnin.

Suomessa toimitamme mm. kantavien teräsrakenteiden EN 1090-1 sertifiointia ja ydinvoimalaitosten painelaitteiden arviointia.

PAINELAITTEIDEN CE-MERKINTÄ

Bureau Veritas on painelaitedirektiivin (PED) mukainen ilmoitettu laitos. CE-merkinnällä valmistaja osoittaa, että painelaite tai laitekokonaisuus on suunniteltu ja valmistettu siten, että painelaitedirektiivin olennaiset turvallisuusvaatimukset täyttyvät ja vaatimustenmukaisuuden arviointi on tehty.

LISÄTIEDOT

Petteri Maininki
Sales Director, Industry Finland
p. 010 830 8672
petteri.maininki@bureauveritas.com