CE-Merkintä

CE-MERKINTÄ

Kaikkien rakennustuotteiden, jotka ovat pysyvä osa rakennustyön tulosta, on täytettävä EU:n rakennustuoteasetuksen vaatimukset. Bureau Veritas on riippumaton ja akkreditoitu  ilmoitettu laitos, jonka CE-merkintäpalvelu käsittää tyypillisesti tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen, tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja hyväksymisen, sekä tuotteen sertifioinnin.

Suomessa toimitamme mm. kantavien teräsrakenteiden EN 1090-1 sertifiointia ja ydinvoimalaitosten painelaitteiden arviointia.

PAINELAITTEIDEN CE-MERKINTÄ

Bureau Veritas on painelaitedirektiivin (PED) mukainen ilmoitettu laitos. CE-merkinnällä valmistaja osoittaa, että painelaite tai laitekokonaisuus on suunniteltu ja valmistettu siten, että painelaitedirektiivin olennaiset turvallisuusvaatimukset täyttyvät ja vaatimustenmukaisuuden arviointi on tehty.