Koneturvallisuusvastuut konehankinnoissa ja -toimituksissa

Koneturvallisuusvastuut konehankinnoissa ja -toimituksissa

Koulutuksen ajankohta on 10.6.2021.

Koulutuksessa käsitellään konehankinnoissa ja -toimituksissa yleisimmin esiin tulevia vastuukysymyksiä koneturvallisuuslainsäädännön näkökulmasta. Päivän aikana käydään läpi yksittäisen koneen, osittain valmiin koneen sekä konelinjan ja tuotantosolun hankintaa ja toimitusta.

Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat arvioida koneturvallisuuslainsäädännön vaatimusten täyttymistä niin koneen toimittajan kuin ostajankin näkökulmasta sekä ymmärtävät, miten vastuut ja velvollisuudet jakautuvat eri osapuolille.

Koulutuksen kohderyhmä ovat koneiden ja konelinjojen ostajat ja toimittajat.

Koulutuspäivän ohjelma, klo 9:00-16:00:

• 9:00 - Koulutuksen avaus

9:15 - Milloin, mihin ja missä konedirektiiviä tarvitaan?

- Konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisala
- Mitä ovat koneet, osittain valmiit koneet ja koneyhdistelmät?
- Koneturvallisuusstandardien rooli konedirektiivin vaatimusten noudattamisen tukena

10:15 - Uuden koneen hankinta ja toimitus – eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet

- Mitä vastuullisia osapuolia konehankintoihin voi liittyä?
- Millainen on vaatimustenmukainen kone? Koneen valmistajan velvollisuudet
- Miten koneen valmistaja osoittaa koneen vaatimustenmukaisuuden?
- Mitä dokumentteja koneen mukana pitää saada/toimittaa?

11:45 - Lounastauko

12:30 - Osittain valmiin koneen hankinta ja toimitus  – eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet

- Mitä vaatimuksia osittain valmiin koneen tulee täyttää?
- Mitä dokumentteja osittain valmiin koneen mukana pitää saada/toimittaa?
- Osittain valmiin koneen liittäjän vastuut

• 13:30 - Uuden konelinjan tai tuotantosolun hankinta ja toimitus – eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet

- Konelinja tai tuotantosolu hankintaan yhdeltä toimittajalta
- Konelinjaan tai tuotantosoluun sisältyvät laitteet hankitaan usealta eri toimittajalta

14:15 - Kahvitauko

14:30 - Olemassa olevaan konelinjaan tai tuotantosoluun lisättävät uudet laitteet 

15:30 - Keskustelua ja kysymyksiä päivän aiheista

16:00 - Koulutus päättyy

Kouluttajat

Katri Tytykoski
Katri
Tytykoski

DI, johtava asiantuntija (koneturvallisuus)

Katri Tytykoskella on pitkä kokemus erilaisista koneturvallisuuteen liittyvistä asiantuntijatehtävistä. Hän on osallistunut koneturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön valmisteluun niin kansallisella kuin EU:n tasolla sekä tehnyt erilaisia tarkastuksia ja arviointeja tarkastuslaitoksen palveluksessa ollessaan. Koneturvallisuuskouluttajana toimimisesta Katrilla on yli 10 vuoden kokemus.
Jukka Laaksonen
Jukka
Laaksonen

Tekninen johtaja, liiketoimintapäällikkö, DI

FINN-Tarkastus Oy

Jukka Laaksonen on kokenut koneturvallisuuden kouluttaja, joka on toiminut pitkään niin tarkastajana, konsulttina kuin kunnossapitäjänäkin. Koulutukseltaan Jukka on koneensuunnittelun DI. Jukka on ollut useiden vuosien ajan mukana erityisesti nostolaitteiden standardien laadinnassa.