YDINVOIMA

YDINVOIMA

Ydinvoimateollisuus on monimutkainen ja jatkuvasti kehittyvä ala. Se on valtiollisten ja kansalaisjärjestöjen korkean tason valvonnan alaisena lukuisten säädösten takia, joka lisää painetta varmistaa työmaiden ja toiminnan turvallisuus.

Bureau Veritas tarjoaa täyden valikoiman palveluita, jotka auttavat kaikkia ydinteollisuuden toimijoita osoittamaan, että he noudattavat säännöksiä.

Suurissa ja monimutkaisissa ydinvoimalaitoshankkeissa laatu- ja turvallisuustasojen hallitseminen on keskeistä kaikissa asennus- ja laitehaasteissa. Vuorovaikutus ydinalan viranomaisten, teollisuusvalmistajien, rakennusinsinöörien tai alihankkijoiden kanssa ja yhteistyö energiayhtiöiden kanssa on välttämätöntä projekteille. Siksi monet toimijat kääntyvät tuen saamiseksi riippumattoman organisaation, kuten Bureau Veritasin, puoleen.

Yhteistyössä ranskalaisten ja saksalaisten kollegoidemme kanssa ydinvoima-asiantuntijamme tarkastavat ja hyväksyvät rakennussuunnitelmat, valvovat töiden edistymistä alihankintakonepajoilla ja tarkastavat painelaitteiden ja putkistojen asennuksia reaktorirakennuksessa ja turbiinirakennuksessa.

 

PALVELUMME