AUTO JA KULJETUS

AUTO- JA KULJETUSALA

AUTOT

Modernissa autoteollisuudessa menestyäkseen valmistajien on pysyttävä nopean teknologisen kehityksen mukana ja varmistettava samalla turvallisuussäännösten noudattaminen sekä laadunvalvonnan ja suorituskyvyn seuranta. Menestys riippuu erilaisiin uusiin tekniikoihin, kuten sähköajoneuvoihin ja digitalisointiin liittyvien riskien vähentämisestä. Yritystä ja toimitusketjua uudistettaessa on muistettava ylläpitää luottamus kuluttajien keskuudessa.

Teemme kanssanne yhteistyötä, jotta voisitte tuoda innovatiivisia tuotteitanne markkinoille varmistaen, että ne ovat turvallisia, täyttävät annetut vaatimukset ja ympäristömääräykset. Palvelujamme ovat mm.

  • työturvallisuuden seuranta
  • uusien tai jo käytössä olevien laitteiden ja välineiden tarkastus tehtaissa ja toimistoissa
  • laitosten ympäristövaikutusten arviointi
  • järjestelmien sertifiointien valmistelu ja toteuttaminen mm. ISO 9001 -standardin tai autoteollisuutta varten kehitetyn IATF16949 -standardin mukaisesti
  • ajoneuvojen kuljetusvahinkojen ehkäiseminen kaikissa vaiheissa matkalla tehtaalta myymälään

RAUTATIET

Rautatiehankkeet ovat erittäin monimutkaisia, ja niihin osallistuu useita julkisia ja yksityisiä sidosryhmiä, joilla on erityisiä tarpeita ja odotuksia, sekä globaalit ja paikalliset toimitusketjut. Rautatievalmistajan tai liikenteenharjoittajan on tarjottava turvalliset, luotettavat rautatiepalvelut, jotka täyttävät tiukat laatuvaatimukset. Valmistaja haluaa myös optimoida omaisuuden rakennus- tai käyttökustannukset, minimoida seisokit koko elinkaarenssa ja päästä käsiksi uusiin rautatieprojekteihin.

Tarjoamme laajan valikoiman rautatieteollisuuden palveluita, jotka kattavat koko projektin elinkaaren suunnittelusta, valmistuksesta ja rakentamisesta toimintaan sekä ylläpitoon.

Rautatieympäristössä Bureau Veritas toimii useassa riippumattoman arvioijan roolissa:

  • Yhteentoimivuuden osajärjestelmien ja osatekijöiden arvioinnit (NoBo)
  • YTM -asetuksen ja EN -standardien mukaiset riippumattomat turvallisuusarvioinnit (ISA)
  • Kalustoyksikön kunnossapidosta vastaavan yksikön sertifiointi (ECM)
  • Rataverkon ja yksityisraiteiden haltijan turvallisuusjohtamisjärjestelmien arvioinnit (SMS)
  • Rautateiden tekniikan soveltuvuuden ja elinkaaren arvioinnit (RAMS)

Päätehtävämme on todentaa rautatiealan toimijoiden järjestelmien ja tuotteiden vaatimuksenmukaisuutta ja turvallisuutta.

KULJETUS JA LOGISTIIKKA

Kaikkien kuljetusketjun sidosryhmien on noudatettava tiukkoja säädöksiä toimittaessaan tavaroita turvallisesti määränpäähänsä. Bureau Veritas työskentelee yhdessä asiakkaiden kanssa auttaakseen tiukkojen turvallisuusstandardien täyttämisessä kuljetus- ja logistiikka-alalla.

Turvallisuus on etusijalla kuljetettaessa tavaroita, etenkin vaarallisia aineita, maailmanlaajuisesti. Säiliökonttien toimittajien on täytettävä lukuiset kansalliset ja kansainväliset määräykset sekä laajan valikoiman vaatimuksia, jotka asiakas ja teollisuus ovat määritelleet. Asiakkaamme tarvitsevat tarkastus- ja luokittelupalveluita, jotka vastaavat heidän vaatimuksiinsa missä ja milloin tahansa.

Bureau Veritas tuo lisäarvoa yrityksellesi laajan tietomme ja maailmanlaajuisen pätevien asiantuntijoiden verkoston ansiosta kuljetusvälineiden tarkastuksessa.

ILMAILU

Lisääntynyt kilpailukyky, suuremmat vaatimukset ja globalisaatio muuttavat ilmailualan valmistajien toimintatapoja jatkuvasti. Nämä muutokset asettavat merkittäviä haasteita monimutkaisilla vaatimuksilla paikallisten, kansainvälisten ja asiakasmääräysten täyttämiseksi.

Bureau Veritas tarjoaa kattavan valikoiman palveluita, jotka ovat ominaisia ​​ilmailualalle, tekemällä tiivistä yhteistyötä valmistajien ja käyttäjien kanssa vähentääkseen riskejä sekä täyttääkseen lainsäädännölliset vaatimukset alan nopeatempoisten muutosten mukaisesti.

 

OTA YHTEYTTÄ

Robert Åkerblom
Sales Manager
p. 010 830 8675
robert.akerblom@bureauveritas.com

PALVELUMME