BV_hitsaus

EN 1090 JA ISO 3834 SERTIFIOINTI

Kantavien metallirakenteiden ja hitsauksen laatutekijöiden varmistus

Hitsauksen laadunvarmistus on yhä enenevissä määrin alkanut edellyttää hitsaajien pätevöintejä sekä hitsausprosessien valvontaa. Useat teollisuuden alat ovat joko omaehtoisesti tai viranomaisvaatimusten myötä alkaneet vaatimaan hitsausprosessien standardoitua  hallintaa. Jo vakiintunut teräsrakenteita koskeva EN 1090 standardi edellyttää käytännössä mm. laatujärjestelmän lisäksi hitsauksen laatuvaatimusten hallintaa.

Bureau Veritasin ISO 3834 Hitsauksen laadunvalvonnan sertifiointipalvelu on saatavilla FINAS akkreditoituna palveluna. Sertifioinnin toteutukseen osallistuu IWE/IWT tason hitsausasiantuntija, mikä varmistaa arvioinnin teknisen tason ja kommunikaation oikeellisuuden.

OTA YHTEYTTÄ

Robert Åkerblom
Sales Manager
p. 010 830 8675
robert.akerblom@bureauveritas.com