BV_hitsaus

Kantavien teräs- ja alumiinirakenteiden CE merkintä SFS-EN 1090-1 ja hitsauksen laadunvarmistus ISO 3834

Hitsaus on prosessi, jonka tuloksia ei voida täydellä varmuudella todentaa myöhemmällä seurannalla. Laatu saadaan aikaan tekemällä, ei vain tarkastamalla, vaikka tarkastus lisääkin luotettavuutta. Hitsaus vaatii siten jatkuvaa tarkkailua ja dokumentoitujen toimintaohjeiden noudattamista - tai mittausta, jonka puutteet ilmenevät yleensä vasta, kun tuote on käytössä tai palvelu on toimitettu. 

ISO 3834 -hitsausstandardien tuella valmistajat voivat täyttää hitsauksen onnistumiseen liittyvät vaatimukset. 

CE-merkintään tarkoitettu tuotesertifiointi

Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymä asetus (305/2011) edellyttää CE-merkintää, kun tuote kuuluu harmonisoidun standardin soveltamisalaan.

Tarjoamamme tuotesertifiointi standardi EN 1090-1 on harmonisoitu (standardi on julkaistu Euroopan Unionin virallisessa lehdessä).  EN 1090 -standardin soveltamisalan piirissä valmistetuille tuotteille, vaaditaan suoritustasoilmoitus (Dop) ja CE- merkintä silloin, kun ne saatetaan markkinoille Suomessa tai muualla EU-maissa.

EN 1090 -standardin mukaan valmistettujen tuotteiden CE-merkinnän kiinnittämisen edellytyksenä on, että tehtaalla on FPC:n (Tehtaan sisäisen laadunvalvonta) jonka on sertifioinut ilmoitettu laitos.

Ilmoitettu laitos valvoo suoritustason pysyvyyden arviointia ja varmennusta.

Mitä sertifikaatti edellyttää asiakkaalta?

  • Yrityksellä on EN 1090 -standardin vaatimusten mukainen FPC (Factory Production control / Tehtaan sisäinen Laadunvalvonta) dokumentoituna tietona / kuvauksena toiminnasta.

  • Yritys on ottanut FPC järjestelmän käyttöön tuotannossa ja noudattaa vaatimuksia.

  • Kun yritys tuo tuotteen markkinoille, tulee laatia DoP sekä kiinnittää tuotteeseen CE merkintä. 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 305/2011 9 artikla

CE-merkinnän kiinnittämistä koskevat säännöt ja ehdot

1. CE-merkintä on kiinnitettävä rakennustuotteeseen tai siihen kiinnitettyyn etikettiin näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi. Jos tämä ei tuotteen luonteen vuoksi ole mahdollista tai perusteltua, se on kiinnitettävä pakkaukseen tai mukana oleviin asiakirjoihin.

Lisätietoja CE-merkinnän käytöstä löydät Euroopan Union virallisilta sivuilta: europa.eu 

Miten sertifiointiprosessi etenee?

Ensimmäinen askel sertifiointiprosessissa on asiakkaan yhteydenotto myyntitiimiin: sertifiointi@bureauveritas.com 

Tämän jälkeen myynti lähettää yritykselle lähtötietolomakkeen, jonka avulla selvitämme tarkemmin sertifioinnin laajuutta ja muita teknisiä asioita. Myyntimme on asiakkaan tukena lomakkeen täyttämisessä. 

Sopimuksen solmimisen jälkeen, asiakaspalvelutiimimme (planning) varaa asiakkaalle arviointiajankohdan. Arvioinnin aikana arvioidaan ja varmennutaan yrityksen kyvystä valmistaa vaatimustenmukaisia tuotteita. 

Arvioinnin jälkeen yritys sulkee mahdolliset poikkeamat, jonka jälkeen voimme kirjoittaa asiakkaalle EN1090 mukaisen sertifikaatin.

Pysyvyyden arviointia ja varmennusta tehdään määrävälein tulevina vuosina.

Sertifiointitunnuksen käyttöohje standardille EN 1090-1: 

SERTIFIOINTITUNNUKSEN KÄYTTÖOHJE

OTA YHTEYTTÄ

Robert Åkerblom
Sales Manager
p. 010 830 8675
robert.akerblom@bureauveritas.com

TUTUSTU MYÖS TEOLLISUUSPALVELUIHIMME