BV_Marine & Offshore

MERENKULKU & OFFSHORE

Yhtenä maailman johtavista luokituslaitoksista, Bureau Veritas on sitoutunut kehittämään merenkulun sääntöjä ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojelemiseksi. Tarjoamme asiakkaillemme heidän tarvitsemaansa tukea, tietoa ja syvällistä osaamista.

Bureau Veritasin asiantuntijoihin kuuluvat osaavat merenkulkijat, laivasuunnittelijat, laivanrakennus- ja materiaaliasiantuntijat. Heitä kaikkia yhdistää syvällinen  ymmärrys merenkulku- ja laivanrakennusaloista.

2,650 Marine & Offshore experts
190 Years of service
140 Countries served