BV_Marine & Offshore

MERENKULKU & OFFSHORE

Yhtenä maailman johtavista luokituslaitoksista, Bureau Veritas on sitoutunut kehittämään merenkulun sääntöjä ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojelemiseksi. Tarjoamme asiakkaillemme heidän tarvitsemaansa tukea, tietoa ja syvällistä osaamista.

Bureau Veritasin asiantuntijoihin kuuluvat osaavat merenkulkijat, laivasuunnittelijat, laivanrakennus- ja materiaaliasiantuntijat. Heitä kaikkia yhdistää syvällinen  ymmärrys merenkulku- ja laivanrakennusaloista.

2,650Marine & Offshore experts
190Years of service
140Countries served