BV_ympäristö

YMPÄRISTÖSERTIFIOINNIT

ISO 14001 Ympäristönhallintajärjestelmän sertifiointi

ISO 14001 -sertifioinnilla voit osoittaa sitoutuneesi rajoittamaan ympäristövaikutuksiasi.

Yrityksiä vaaditaan yhä enemmän osoittamaan, että ne omaksuvat ennakoivan lähestymistavan ympäristöasioiden hallintaan. ISO 14001 -sertifikaatti tukee sinua ympäristövaikutusten hallinnassa.

Organisaatioihin kohdistuu kasvavia odotuksia sekä lainsäädännöllisiä vaatimuksia edistää aktiivisesti kestävää kehitystä toiminnallaan. Järjestelmällinen lähestymistapa ympäristöasioiden hallintaan on välttämätöntä, jotta muuttuviin vaatimuksiin voidaan vastata nopeasti ja varmistaa samalla avoimuus ja vastuullisuus.

ISO 14001 -sertifikaatti tukee organisaatiota saavuttamaan ympäristöjohtamistavoitteensa kehittämällä toiminnan hallintaa ja integroimalla ympäristönäkökohdat paremmin liiketoimintastrategiaan. Bureau Veritasin suorittamat ympäristöjärjestelmän auditoinnit tukevat organisaatiota saavuttamaan kilpailuetua ja parantamaan sen mainetta edistämällä kaikkien liiketoiminta-alueiden ympäristövaikutuksia.

ISO 14001 - SERTIFIKAATIN EDUT

  • Toimintojen luotettavuuden parantaminen vastaamaan sidosryhmien vaatimuksia
  • Kustannuksien hallitseminen säästämällä materiaalikulutusta ja energiaa
  • Säästäminen parantamalla tehokkuutta ja tuottavuutta
  • Riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen
  • Vähentää tapauksia, jotka johtavat korvausvaatimuksiin
  • Minimoi jätteet ja parantaa energiatehokkuutta
  • Parantaa ympäristösuorituskykyä jatkuvasti
  • Sertifiointi kansainvälisen akkreditointielimen ohjeiden mukaisesti UKAS:in akkreditoiman sertifiointilaitoksen Bureau Veritasin tuella
  • Kumppanuuslähestymistapa, joka auttaa ymmärtämään yrityksenne tavoitteita, organisaatiorakennetta ja yrityskulttuuria

OTA YHTEYTTÄ

Robert Åkerblom
Sales Manager
p. 010 830 8675
robert.akerblom@bureauveritas.com

LUE LISÄÄ

ISO 14001 -KOULUTUS

Tarjoamme ISO 14001 –standardin koulutuksia ympäristönhallintajärjestelmän toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Löydät aiheen ajankohtaiset koulutuksemme koulutuskalenteristamme.