Tietoturva

TIETOTURVA
SERTIFIOINNIT

Nykypäivän teknologiasta riippuvaisessa maailmassa tietoturvarikkomusten riski kasvaa. Yksi tapaus voi tuhota yrityksen imagon, vaikuttaa liiketoiminnan jatkuvuuteen ja tuloihin sekä vaarantaa asiakaskunnan.

Suuret organisaatiot ovat jo pitkään olleet säännöllisiä hyökkäyskohteita, mutta pk-yritykset ovat yhtä lailla vaarassa. Seurauksena tästä ovat tiukempi sääntely ja sidosryhmien korkeat odotukset tietoturvasta. Siksi yhä useammat organisaatiot näkevät tietoturvallisuuden strukturoidun lähestymistavan arvon, kuten ISO 27001- ja GDPR -sertifioinnit ohjaus- ja hallintajärjestelmien tietoturvan hallintaa varten.

OTA YHTEYTTÄ

Joanna Westerholm
Sales Manager
p. 010 830 8658
joanna.westerholm@bureauveritas.com