BV_TIETOTURVA

TIETOTURVASERTIFIOINNIT

Tieto, kuten muutkin tärkeät liiketoimintaresurssit, tuo lisäarvoa organisaatiolle ja tämän vuoksi tietoa tulee suojata asianmukaisesti. Näiden resurssien tunnistaminen ja luokittelu sekä systemaattinen heikkouksien ja uhkien arviointi auttaa organisaatiota löytämään oikeat keinot riskienhallintaan. Kuitenkin nykypäivän teknologiasta riippuvaisessa maailmassa tietoturvarikkomusten riski kasvaa. Yksi tapaus voi tuhota yrityksen imagon, vaikuttaa liiketoiminnan jatkuvuuteen ja tuloihin sekä vaarantaa asiakaskunnan.

Suuret organisaatiot ovat jo pitkään olleet säännöllisiä hyökkäyskohteita, mutta pk-yritykset ovat yhtä lailla vaarassa. Seurauksena tästä ovat tiukempi sääntely ja sidosryhmien korkeat odotukset tietoturvasta. Organisaation tulee osoittaa asiakkaille, kuluttajille, osakkaille, viranomaisille ja yhteiskunnalle, että yrityksen tietovarat ovat luottamuksellisia, ehyitä ja saatavilla niitä tarvitseville. Siksi yhä useammat organisaatiot näkevät tietoturvallisuuden strukturoidun lähestymistavan arvon, kuten ISO 27001- ja GDPR -sertifioinnit ohjaus- ja hallintajärjestelmien tietoturvan hallintaa varten.

OTA YHTEYTTÄ

Robert Åkerblom
Sales Manager
p. 010 830 8675
robert.akerblom@bureauveritas.com