Koneturvallisuudentarkastukset

Koneturvallisuuden tarkastukset

Koneen turvallisuustarkastus:

 • määräaikaistyylinen tarkastus, perustuen VNa 403/2008 5§
 • koneet vakiotuotteita, työstökoneita, varastoautomaatteja, pakkauskoneita tms.
 • esimerkiksi työstökoneen tarkastus
 • raportoidaan konekohtaisen vakiomuotoisen tarkastuslistan sisältävällä raportilla, puutteet kuvattu sanoin ja kuvin

Koneen turvallisuustason arviointi:

 • kertaluontoinen arviointi, jossa selvitetään koneen taso verrattuna nykytasoon

 • vertailu tehdään VNa 403/2008 ja sen soveltamisoppaan vaatimuksiin sekä konekohtaisiin ja yleisiin standardeihin

 • koneet yleensä suurempia; konelinjoja, valmistussoluja.

 • raportointi joko havainnot ja parannustarpeet esittävänä tarkastusraporttina tai koneen riskien arviointimuotoisena raporttina

Koneen vaatimustenmukaisuuden arviointi:

 • konetta verrataan direktiivin, standardin tai muun spesifikaation vaatimuksiin
 • kone/konelinja on tyypillisesti uusi tai modernisoitu
 • asiakas on yleensä koneen valmistajan vastuunottava ja arvioinnissa on oltava käytössä suunnitteludokumentaatio
 • raportointi lausuntona, jossa kuvataan vaatimusten täyttyminen tai täyttymättä jäämisen syyt