KÄYTTÖEHDOT

Näitä käyttöehtoja sovelletaan tämän sivuston käyttöön sekä tietojen antamista koskeviin ehtoihimme. Käyttämällä tätä sivustoa käyttäjä hyväksyy ehtomme ja sitoutuu noudattamaan niitä.
Tietosuoja

Sivustomme käyttäjien tietosuoja on meille erittäin tärkeä. Käytämme meille antamiasi tietoja kertoaksemme sinulle niistä tuotteista ja palveluista, joista olet ilmoittanut olevasi kiinnostunut. Tätä varten tietoja voidaan luovuttaa muille Bureau Veritakseen kuuluville yrityksille. Kun luovutat meille tietojasi, suostut samalla siihen, että tietoja käytetään edellä mainittuihin tarkoituksiin. Emme luovuta tietoja millekään Bureau Veritaksen ulkopuoliselle kolmannelle osapuolelle muutoin kuin määräysten noudattamiseksi tai pyynnön täyttämiseksi.

Taatakseen sivuston turvallisuuden ja varmistaakseen, että tämä sivusto pysyy kaikkien käyttäjien saatavilla, Bureau Veritas seuraa sivustonsa liikennettä havaitakseen luvattomat yritykset ladata sivustolle tietoja, muuttaa sivuston tietoja tai muutoin vahingoittaa sivustoa. Sivustoa käyttämällä käyttäjä ilmaisee nimenomaisen suostumuksensa tällaiseen seurantaan.

Luvattomat yritykset muokata tähän järjestelmään tallennettua tietoa, murtaa tai kiertää suojauksia tai käyttää tätä järjestelmää muuhun kuin sen määriteltyihin tarkoituksiin ovat kiellettyjä ja saattavat johtaa oikeustoimiin.

Jos seurannassa paljastuu merkkejä rikollisesta toiminnasta, todisteet voidaan luovuttaa asianomaisille viranomaisille.

Tekijänoikeudet

Kaikki Bureau Veritaksen verkkosivuston sisältö on Bureau Veritaksen omaisuutta, ellei toisin mainita. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän verkkosivuston osaa ei saa jäljentää, levittää eikä kopioida missään muodossa eikä millään tavalla ilman Bureau Veritaksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, mutta vapaaseen käyttöön annettua aineistoa saa ladata sivustosta.


Vastuunrajoitus


Tällä sivustolla olevissa teksteissä voi olla linkkejä tai viittauksia aineistoon, joka on muiden julkisten tai yksityisten toimijoiden luomaa ja ylläpitämää. Nämä linkit ja viittaukset on tarkoitettu helpottamaan käyttäjien tiedonsaantia. Bureau Veritas ei takaa linkeissä ja viittauksissa olevan tiedon oikeellisuutta, tarpeellisuutta, ajankohtaisuutta eikä täydellisyyttä. Muihin kuin Bureau Veritaksen sivuihin osoittavien linkkien tai viittausten liittäminen sivuille ei tarkoita sitä, että Bureau Veritas haluaisi korostaa kyseisten sivujen ja niiden sisältämän tiedon merkitystä, eikä tarkoituksena ole kannattaa, suositella tai suosia mitään näillä sivuilla ilmaistuja näkemyksiä tai niillä tarjottavia kaupallisia tuotteita tai palveluja tai sivustoa sponsoroivan yrityksen liikenimeä, tuotemerkkiä, tuotantotoimintaa tai muuta vastaavaa.

Bureau Veritaksen verkkosivuston sisältämät viittaukset nimeltä mainittuihin kaupallisiin tuotteisiin, menetelmiin tai palveluihin tai jonkin määrätyn liikkeen, yrityksen tai konsernin nimen mainitseminen on tarkoitettu vain kävijöiden tiedonsaantia helpottamaan, eikä tarkoita sitä, että Bureau Veritas kannattaisi, suosittelisi tai suosisi näitä. Kirjoittajien näkemykset ja mielipiteet eivät välttämättä ilmaise tai vastaa Bureau Veritaksen näkemyksiä ja mielipiteitä, eikä niitä saa käyttää mainostamiseen tai tuotteiden menekinedistämiseen.

Vastuuvapauslauseke

Teemme kaikkemme, että tarjoamamme tieto olisi tarkkaa ja kattavaa. Tekstejä on kuitenkin käytettävissä tuhansia ja niiden tuottamiseen on usein käytettävissä hyvin vähän aikaa, joten emme voi taata niiden täydellistä virheettömyyttä. Bureau Veritas ei takaa, että tämän sivuston tiedot ovat tarkkoja, kattavia ja ajan tasalla, ja erityisesti Bureau Veritas ei ota vastuuta tämän sivuston tietojen oikeellisuudesta eikä puutteista.

Bureau Veritaksen verkkosivujen sisällön osalta Bureau Veritas, sen työntekijät ja alihankkijat sanoutuvat irti kaikista nimenomaisista, oletetuista ja lakisääteisistä takuista, mukaan lukien muun muassa takuu siitä, ettei kolmannen osapuolen oikeuksia loukata, sekä takuu sisällön hyödynnettävyydestä ja sopivuudesta määrättyyn tarkoitukseen. Tämä koskee Bureau Veritaksen verkkosivuilta saatavaa sisältöä sekä sisältöä, joka saadaan muista Internet-lähteistä, joihin Bureau Veritaksen sivuilta on linkkiyhteys. Bureau Veritas ei myös ota mitään oikeudellista vastuuta minkään tässä esitetyn tiedon, tuotteen eikä menetelmän oikeellisuudesta, kattavuudesta, käyttökelpoisuudesta eikä viruksettomuudesta, eikä Bureau Veritas takaa, ettei tällaisen tiedon, tuotteen tai menetelmän käyttö saattaisi loukata yksityisiä omistusoikeuksia.