BV_Sertifiointi

SERTIFIOINTIPALVELUT

Sertifiointi on riippumaton arvio tuotteesta, prosessista tai palvelusta. Se tarjoaa sidosryhmille, kuten asiakkaille, työntekijöille, omistajille, kuluttajille, kansalaisille, ruohonjuuritason organisaatioille ja tiedotusvälineille todisteen siitä, että pätevä ja riippumaton osapuoli on tarkastanut yrityksen tai organisaation. Siitä on useita etuja, kuten: avoimuus, turvallisuus, tehokkuus ja prosessien optimointi, motivaatio ja pääsy markkinoille.

Bureau Veritas Certification tarjoaa laajan valikoiman sertifiointipalveluita, kuten laadun, ympäristön, työympäristön, turvallisuuden, sosiaalisen vastuun ja tuotesertifioinnin palvelut. Bureau Veritas Certification on maailman johtava sertifiointiyritys, jolla on maailmanlaajuisesti yli 60 akkreditointia, joiden alla voimme tarjota akkreditoituja sertifiointi- ja todentamispalveluita paikallisesti.

Suomessa tarjoamme sertifiointi-, auditointi- ja koulutuspalveluita:

 • Johtamisjärjestelmien sertifiointi: Auditoimme organisaatioiden johtamisjärjestelmien vaatimuksenmukaisuutta useiden ISO:n ja muiden standardisointijärjestöjen julkaisemien standardien kriteeristöjä vasten.
 • Toisen osapuolen auditoinnit: Varmistamme, että organisaatio noudattaa kansainvälisten standardien tai organisaation/sidosryhmien sisäisiä, kuten sosiaalisen vastuun, laadun ja brändin yhdenmukaisuuden vaatimuksia.

 • Koulutus: Tarjoamme koulutuksia, jotka kehittävät työntekijöiden osaamista useista aiheista, mm. vaaditun standardin ja/tai organisaation/sidosryhmien sisäisten vaatimusten mukaisesti.


Bureau Veritas Certification Finland on ISO 45001 ja ISO 27001 sertifiointitoimintojen FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima sertifiointielin S035, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17021-1:2015.

Teemme myös FINAS -akkreditointipalvelun akkreditoimana ISO 3834 mukaiset sertifioinnit ja EN 1090-1 kantavien teräsrakenteiden suoritustason arvioinnit ilmoitettuna laitoksena  S060, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17065:2012.

Seuraavien standardien osalta toimimme kansainvälisten akkreditointien alla:

 • Bureau Veritas Certification Holding SAS UK Branch: ISO9001, ISO14001, ISO22001, ISO45001, FSSC, BRC, EN9100/9110/9120, EUETS (UKAS)

 • Bureau Veritas Certification Holding SAS: IATF16469, CDM (UNFCCC), SA8000 (SAAS), ISO9001, ISO14001 (ANAB), IRIS (UNIFE), FSC® (ASI), PEFC (SWEDAC)


 

 • SERTIFIOINTIPROSESSI

  DOKUMENTAATION ESIKATSELMUS

  Esikatselmuksen tarkoituksena on tutustua yritykseenne. Tarkastelemme järjestelmiänne keskittymällä järjestelmävaatimusten noudattamiseen. Samanaikaisesti katselmoimme dokumentaationne arvioidaksemme, täyttääkö johtamisjärjestelmänne dokumentointi standardin erityisvaatimukset. Lopuksi tarkistamme johdon katselmukset ja sisäiset auditoinnit. Tämän jälkeen saatte arviointiraportin ja vastauksen siitä, oletteko valmis sertifiointiauditointiin.

  SERTIFIOINTIAUDITOINTI

  Sertfiointiauditoinnissa johtamisjärjestelmä tarkistetaan perusteellisesti sen varmistamiseksi, että järjestelmä täyttää halutun standardin pakolliset vaatimukset. Tarkastelemme järjestelmän toteutusta yrityksessä ja etsimme sen haasteet ja riskit, jotta ne voidaan sisällyttää tarkastusohjelmiin tulevaisuudessa. Kaikki sertifiointiauditoinnit aloitetaan ja päätetään tapaamiseen johdon kanssa. Päätöskokouksessa johto saa yhteenvedon auditoinnista, joka antaa selkeän kuvan siitä, mitä raporttiin sisällytetään. Tämän jälkeen kyseinen arvioija laatii auditointiraportin johdolle. Raporttiin sisältyy vahvuuksia, parannusehdotuksia ja mahdollisia poikkeamia. Mahdolliset vakavat poikkeamat on käsiteltävä ja suljettava ennen sertifikaatin myöntämistä.

  KORJAAVAT TOIMET JA SERTIFIKAATIN MYÖNTÄMINEN

  Sertifikaatti myönnetään, kun yrityksen on arvioitu olevan standardin mukainen ja mahdolliset poikkeamat on korjattu. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta, jos järjestelmää noudatetaan. Sertifikaatissa ilmoitetaan tarkastetun yrityksen toimiala, käytetty standardi sekä milloin sertifikaatti vanhenee. Jos yritystä on auditoitu saman standardin mukaisesti useilla eri toimipaikoilla, tämä näkyy myös sertfikaatissa.

  MÄÄRÄAIKAISARVIOINTI

  Järjestelmän ylläpidon varmistamiseksi käymme määräaikaisarvioinneilla kerran vuodessa. Näiden vierailujen aikana tarkastelemme, täyttääkö yrityksenne edelleen standardin vaatimukset. Määräaikaisarvioinnit eivät ole yhtä laajoja kuin sertifiointiarviointi.

  UUDELLEENSERTIFIOINTI

  Sertifiointikauden lopussa suoritetaan uudelleensertifiointi. Tämä on suurelta osin sama kuin sertifiointiarviointi. Käynnillä tehdään jälleen dokumentaation tarkistus ja perusteellinen katsaus johtamisjärjestelmään. Uudelleensertifiointiauditointi muodostaa perustan uudelle sertifioinnille, ja jonka perusteella sertifikaatti myönnetään uudelleen seuraavalle 3-vuotiskaudelle.

  SERTIFIKAATIN HALTUUNOTTO

  Jos yrityksellänne on jo toisen sertifiointilaitoksen sertifikaatti, voimme myös tehdä sertifikaatin haltuunoton. Haltuunotto toimii siten, että arvioimme mm. nykyisen sertifikaatin auditointiraporttien ja poikkeamien perusteella. Tämän perusteella Bureau Veritas Certification myöntää uuden sertifikaatin, jolla on sama voimassaoloaika kuin vanhalla sertifikaatillasi. Lisäksi varmistamme mahdollisuuksien mukaan, että ylläpidät sertifiointisykliä, jossa olit ennen kuin siirryt Bureau Veritakselle.

 • SERTIFIOINTITUNNUS

  SERTIFIOINTITUNNUKSEN KÄYTTÖ

  Jotta asiakkaamme saisivat suurimman hyödyn sertifioinnistaan, olemme luoneet sertifiointitunnuksen, jota sertifioidut asiakkaamme voivat käyttää esimerkiksi esitteissä, verkkosivuilla, mainoksissa, kirjepapereissa,  ajoneuvoissa, näytöissä, standeissa jne. Sertifiointitunnuksemme tunnetaan ja sitä arvostetaan kaikkialla maailmassa asiantuntemuksen ja ammattitaidon symbolina.  Tunnus on symboli menestyksestä ja jatkuvasta pyrkimyksestä huippuosaamiseen ja se luo välittömästi luottamusta kumppaneille, asiakkaille ja toimittajille.

  Käytettäessä Bureau Veritaksen sertifiointitunnusta sekä akkreditointielimien omia tunnuksia, asiakkaiden on noudatettava voimassa olevia säädöksiä ja ohjeita - mukaan lukien sertifiointipalvelujen yleisten ehtojen vaatimukset.

  Sertifioinnin laajuuden suhteen ei saa ilmetä epäselvyyksiä. Bureau Veritas Certificationin sertifiointitunnusta ja/tai akkreditointimerkkiä ei saa esimerkiksi käyttää tuotteessa tai tuotepakkauksessa, jonka loppukäyttäjä näkee tai tavalla, joka voidaan muuten tulkita tuotteen vaatimustenmukaisuuden takeeksi.

 • PUOLUEETTOMUUSTODISTUS

  TOIMINTAMME RIIPPUMATTOMUUS

  Yksi Bureau Veritaksen perusarvoista on toimintamme riippumattomuus. Siksi Bureau Veritas Certification Finland ylläpitää sisäisiä menettelyjä, joilla suojelemme riippumattomuuttamme ja hallitsemme eturistiriitatilanteet sekä hallitsemme sertifioinnin objektiivisuutta.

  Toimintamme itsenäisyys, puolueettomuus ja riippumattomuus perustuu omaan tulorahoitukseen, toiminnan kannattavuuteen ja riittävään omavaraisuuteen.

  Varmistamme jokaisessa toimeksiannossamme, että arviointityötä tekevillä tai muuten sertifikaatin myöntämiseen osallistuvilla henkilöillä ei ole eturistiriitoja sertifioitavaan organisaatioon nähden. Eturistiriitatilanteita olisivat esimerkiksi aikaisemmat palvelu- tai työsuhteet, henkilöstön tai heidän lähisukulaisten riippuvuussuhteet (esim. omistus). Tällaisten tilanteiden esiintyessä, emme toteuta sertifiointia tai jääväämme eturistiriitatilanteita aiheuttavat henkilöt ko. sertifioinnista.

Olemme myöntäneet Suomessa yli 1000 sertifikaattia!

Jos haluat tarkistaa tietyn sertifikaatin voimassaolon tai kattavuuden,
voit ottaa yhteyttä p. 010 830 8630 tai sertifiointi@bureauveritas.com

 Bureau Veritas Certification for FSC® schemes.

Bureau Veritas on ASI:n akkreditoima sertifiointilaitos, lisenssinumero FSC® A000504.