BV_METSÄSERTIFIOINTI

METSÄSERTIFIOINTI FSC® ja PEFC™

METSÄSERTIFIOINTI JA PUUN ALKUPERÄKETJUN HALLINTA

Metsät ovat ratkaisevan tärkeitä planeettamme ympäristön tasapainon ylläpitämiselle. Puutuotteita, kuten paperia, huonekaluja ja puutavaraa käyttävien yritysten on osoitettava sitoutuneensa tuotteiden, palveluiden ja toimittajien kestävään hankintaan.

Metsien suojeleminen on ympäristön kannalta välttämätöntä: puut imevät itseensä hiilidioksidia, vähentävät tulvia, minimoivat maaperän eroosiota ja tarjoavat lukemattomille lajeille elintärkeitä, biologisesti monimuotoisia elinympäristöjä. Vastuulliset puunhankinnan käytännöt ovat avainasemassa maan, luonnon ja veden kierron säilyttämisessä.

Sertifioimalla toimitusketjun ja tuotantoprosessit viestitte sitoutumisestanne vastuulliseen puutuotteiden hankintaan. Bureau Veritas tarjoaa riippumattoman kolmannen osapuolen sertifiointipalvelut metsä- ja puun aluperäketjun standardeille.

EUTR: EU:n puutavara-asetus

Euroopan Unionin puutavara-asetus pyrkii edistämään puukaupan avoimuutta. EUTR-vaatimusten noudattamiseksi teidän on suoritettava puunhankintakäytäntöjenne riskinarviointi. Bureau Veritas tarjoaa EUTR-vaatimusten mukaiset todentamispalvelut auttaen teitä osoittamaan asianmukaisen huolellisuuden (Due Dilligence) puun ja metsätuotteiden kestävän metsätalouden käytännöissä.

FSC® ja PEFC™ Metsänhoidon sertifiointi

Metsänhoidon FSC® (Forest Stewardship Council®) -sertifiointi ja PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) –sertifiointi ovat vapaaehtoisia standardeja, jotka tukevat vastuullista metsänhoitoa ja puutuotteiden hankintaa maailmanlaajuisesti. Bureau Veritas tarjoaa metsänhoidon sertifiointipalvelut, jotka takaavat järjestelmän riippumattoman ja asiantuntevan varmentamisen.

Metsänhoidon sertifiointi on tarkoitettu yrityksille, jotka hallinnoivat tai omistavat metsävaroja ja haluaisivat luoda ja välittää vastuulliset käytäntönsä kuluttajille.

Metsänhoidon sertifiointi tarkoittaa, että teillä on oikeus käyttää FSC® tai PEFC tavaramerkkiä tuotteissanne ja markkinoinnissa sertifikaatin voimassaollessa.

FSC® ja PEFC™ Puun alkuperäketju

Puun alkuperäketjun (Chain of Custody) sertifiointi on tarkoitettu kaikille yrityksille, jotka käsittelevät tai käyttävät sertifioituja puutuotteita todistamaan puun jäljitettävyyden ja laillisen alkuperän. Tämä koskee esimerkiksi puukomposiittituotteiden ja huonekalujen valmistajia, kustantajia, selluteollisuutta jne.

Chain of Custody -sertifiointi tarkoittaa, että teillä on oikeus käyttää FSC® tai PEFC tavaramerkkiä tuotteissanne ja markkinoinnissa sertifikaatin voimassaollessa.

The delivery of FSC® certification services is in association with Bureau Veritas Certification Holding SAS.

OTA YHTEYTTÄ

Robert Åkerblom
Sales Manager
p. 010 830 8675
robert.akerblom@bureauveritas.com

FSC lisenssi

Bureau Veritas on ASI:n akkreditoima sertifiointilaitos, lisenssinumero FSC® A000504.