bv_toimittajaauditoinnit

TOIMITTAJA-AUDITOINNIT

Bureau Veritas tarjoaa monen alan standardien mukaisia auditointeja sekä räätälöityjä toimittaja-auditointeja.

 

Toimitusketjut ovat tiukassa valvonnassa, kun kuluttajien tietoisuus yritysten vastuullisuuteen vaikuttavista asioista on lisääntynyt. Bureau Veritas suorittaa riippumattomia yhteiskuntavastuun auditointeja alan standardien mukaisesti tai räätälöityinä asiakkaiden tarpeisiin.

 

Nykyaikana on elintärkeää, että yritykset ovat tietoisia toimitusketjujensa tapahtumista ja että heillä on prosessit hallita yhteiskuntavastuun riskejä. Toimittajien riskienhallinta on usein kriittinen aihe isoille ja pienille yrityksille. Yritykset ja kuluttajat vaativat yhä useammin, että heidän ostamansa tuotteet valmistetaan eettisesti. Yhteiskuntavastuu on avaintekijä liiketoiminnan arvoissa ja epäonnistuminen tässä suhteessa voi vaikuttaa vakavasti yrityksen taloudellisiin tuloksiin ja imagoon.

 

Toimittajien laadullinen arviointi tarjoaa järjestelmällisen prosessin toimitusketjun riskien tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi sekä brändin suojaamiseksi. Auditointien avulla voidaan asettaa tavoitteita, seurata edistymistä ajan myötä ja varmistaa toimittajien jatkuva kehittyminen.

OTA YHTEYTTÄ

Robert Åkerblom
Sales Manager
p. 010 830 8675
robert.akerblom@bureauveritas.com