bv_toimittajaauditoinnit

TOIMITTAJA-AUDITOINNIT

Toimittajien riskienhallinta on usein kriittinen aihe isoille ja pienille yrityksille. Yritykset ja kuluttajat vaativat yhä useammin, että heidän ostamansa tuotteet valmistetaan eettisesti. He tuovat myös nopeasti esiin mahdolliset ongelmat toimitusketjuissa, mikä voi vahingoittaa yrityksen imagoa.

Yhteiskuntavastuun auditoinnit ja toimittajien laadullinen arviointi tarjoavat järjestelmällisen prosessin toimitusketjun riskien tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi sekä brändin suojaamiseksi. Niiden avulla voidaan asettaa tavoitteita, seurata edistymistä ajan myötä ja varmistaa toimittajien jatkuva kehittyminen.

Bureau Veritas tarjoaa monen alan standardien mukaisia auditointeja sekä räätälöityjä toimittaja-auditointeja.

OTA YHTEYTTÄ

Salla Punkari
I&F Manager
p. 010 830 8649
salla.punkari@bureauveritas.com