TYÖPAIKAT

AVOIMET TYÖPAIKAT


 

 • SELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ REKRYTOINTIPROSESSISSA

  Rekisterin nimi

  Työhakemustiedot Bureau Veritaksen tarkoituksiin

  Rekisterinpitäjä

  Bureau Veritas S.A., sivuliike Suomessa (y-tunnus 0599333-9)
  Sörnäisten rantatie 29, 00500 Helsinki, Finland 
  +358 10 830 8630 (keskus)

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tietojen poistamisen määräaika

  Bureau Veritasin rekrytointiprosessiin liittyvä hakijan hakemusten käsittely ja arkistointi. Tietoja säilytetään rekisterissä vuoden verran siitä, kun työnhakijaa on tiedotettu valintapäätöksestä.

  Rekisterin tietosisältö

  Työhakemukset, ansioluettelot (CV:t) ja niihin liittyvät tiedostot (esim. työtodistukset ja sertifikaatit)

  Säännönmukaiset tiedonlähteet

  Työnhakijan toimittamat tiedot.

  Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  Työnhakijalta aina kutakin kertaa varten erikseen kysytyllä suostumuksella työnhakijan tiedot voidaan välittää Bureau Veritasin avoimiin tehtäviin rekrytoiville henkilöille.

  Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Työnhakijalta aina kutakin kertaa varten erikseen kysytyllä suostumuksella työnhakijan tiedot voidaan välittää Bureau Veritasin avoimiin tehtäviin rekrytoiville henkilöille.

  Rekisterin suojauksen periaatteet

  Aineistoa ei säilytetä manuaalisessa muodossa. Työnhakijatiedot sijaitsevat Bureau Veritas Suomen verkkoasemalla. Pääsy kansioon on rajattu liiketoimintayksikön johdon tasolla työskenteleville Bureau Veritasin työntekijöille.

  Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö tehdään kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

  Oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä rekisterissä olevan häntä itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tietojen korjaamisesta tehdään kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.