TIETOSUOJA

Sivustomme käyttäjien tietosuoja on meille erittäin tärkeä. Käytämme meille antamiasi tietoja kertoaksemme sinulle niistä tuotteista ja palveluista, joista olet ilmoittanut olevasi kiinnostunut. Tätä varten tietoja voidaan luovuttaa muille Bureau Veritakseen kuuluville yrityksille. Kun luovutat meille tietojasi, suostut samalla siihen, että tietoja käytetään edellä mainittuihin tarkoituksiin. Emme luovuta tietoja millekään Bureau Veritaksen ulkopuoliselle kolmannelle osapuolelle muutoin kuin määräysten noudattamiseksi tai pyynnön täyttämiseksi.

Taatakseen sivuston turvallisuuden ja varmistaakseen, että tämä sivusto pysyy kaikkien käyttäjien saatavilla, Bureau Veritas seuraa sivustonsa liikennettä havaitakseen luvattomat yritykset ladata sivustolle tietoja, muuttaa sivuston tietoja tai muutoin vahingoittaa sivustoa. Sivustoa käyttämällä käyttäjä ilmaisee nimenomaisen suostumuksensa tällaiseen seurantaan.

Luvattomat yritykset muokata tähän järjestelmään tallennettua tietoa, murtaa tai kiertää suojauksia tai käyttää tätä järjestelmää muuhun kuin sen määriteltyihin tarkoituksiin ovat kiellettyjä ja saattavat johtaa oikeustoimiin.

Jos seurannassa paljastuu merkkejä rikollisesta toiminnasta, todisteet voidaan luovuttaa asianomaisille viranomaisille.