Matti Hukari

MATTI HUKARI - AUDITOINTITIIMIN ESIHENKILÖ JA JOHTAVA AUDITOIJA

 

Opiskelin elintarviketieteiden maisteriksi Viikissä maatalous- ja metsätieteellisessä tiedekunnassa. Opintojeni loppuvaiheessa ja valmistuttuani olin Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltiossa kahdessa juustolassa juustomestarina ja tuotekehittäjänä. Suomeen palattuani työskentelin ensin meijeriteollisuudessa tuotekehittäjänä ja elintarvikealan kehitysyhtiössä.

Pääsin sopimussuhteeseen Bureau Veritasille 1997 ja olin pari vuotta sopimusauditoijana, kunnes siirryin vakituiseksi auditoijaksi. Bureau Veritasin strategiassa elintarvikepuoli oli vasta alussa eikä elintarvikealan auditoijia ollut kuin muutama Euroopassa. Siksi sain 2000-luvun alussa tehdä auditointeja Baltian maiden lisäksi Dubaissakin. Nämä ovat mieleenpainuvimpia hetkiä uran alkutaipaleelta.

Urakokemuksiini Bureau Veritasilla on sisältynyt auditoinnin lisäksi myyntiä, uusasiakashankintaa ja elintarvikesektorin palveluiden kehittämistä. 2008–2013 vastasin koko sertifiointiliiketoiminnan operatiivisesta toiminnasta, ja 2013–2018 toimin puolestaan kaikkien auditoijien esimiehenä.  Vuodesta 2018 alkaen olen saanut keskittyä jälleen elintarvikealan palvelujen toteuttamiseen.

Auditoijalla pitää olla pitkä pinna sisäisen byrokratian kanssa sekä hyvät kommunikointitaidot ja kielitaitoa. Myös valmius kestää aikataulu- ja muita muutoksia on tärkeää. Matkatyön asettamat rajoitukset omalle perhe-elämälle ja harrastuksille olisi hyvä miettiä ennen auditoijaksi ryhtymistä. Työympäristö vaihtuu viikoittain tai jopa päivittäin ja asiakkaiksi tulee ainakin viikoittain uusia ihmisiä, joten on oltava avoin ja valmis tutustumaan heihin ja heidän yritystensä toimintatapoihin.

Auditoijan työssä parasta on ihmisten kanssa oleminen ja konkreettinen sapluuna, kuvio mitä noudattaa. Standardeja on oppinut vuosikymmenien aikana tulkitsemaan yhä selkeämmin. Koen myös tekeväni merkityksellistä työtä voidessani auttaa kotimaista maataloutta ja elintarviketeollisuutta heidän vientimahdollisuuksiensa ylläpitämisessä. Tämä motivoi minua päivittäin.

Matti Hukari
Audit Manager / Food Sector
p. 010 830 8641
matti.hukari@bureauveritas.com