BV_YMPÄRISTÖSERTIFIOINNIT

Uutiset

15.3.2018 alkaen laatu- ja ympäristöjärjestelmien auditoinnit on tehtävä vuoden 2015 versioiden mukaan

Aug. 11 2017

Kansainvälinen akkreditointielinten yhteistyöjärjestö IAF (International Accreditation Forum) on yleiskokouksensa päätöksellä antanut julkilausuman, että 15.3.2018 jälkeen kaikki laatu- ja ympäristöjärjestelmien auditoinnit on tehtävä vuoden 2015 versioiden mukaan.

Laadunhallintajärjestelmästandardi ISO 9001:n sekä ympäristöjärjestelmä-standardi  ISO 14001:n uudistetut versiot on julkaistu vuonna 2015 ja uusiin standardiversioihin päivittämistä olisi hyvä alkaa suunnitella viimeistään nyt.

15.3.2018 alkaen kaikki laatu- ja ympäristöjärjestelmien auditoinnit (uudet, määräaikais- ja uudelleensertifiointiauditoinnit) tulee tehdä käyttäen auditointikriteerinä standardeja ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015. Lisäksi tulee huomioida, että uusien standardiversioiden siirtymäajan päätyttyä 15.9.2018, kaikki vanhoihin standardiversioihin perustuvat sertifikaatit raukeavat.

ISO 9001:2015 standardi sisältää merkittäviä ajattelutapa- ja toiminnallisia muutoksia. Uudessa versiossa on pyritty selkeyttämään ja helpottamaan eri johtamisstandardien yhteiskäyttöä yhdenmukaistamalla rakenne sekä käyttämällä samoja termejä ja määritelmiä. Uusi versio vastaa myös paremmin nykypäivän yritysten monimuotoista toimintaympäristöä.

Myös ympäristöjärjestelmästandardi ISO 14001:2015:n rakenne noudattaa yhteistä ISO-vaatimusstandardin rakennetta, termejä ja määritelmiä ja standardi ottaa laajemman näkökulman riskeihin. Lisäksi 2015 vuoden versiossa nostetaan esiin tulevaisuuden teemat ja haasteet, kuten johdon vastuu, ympäristönsuojelun tason mittaus, sidosryhmille viestintä sekä elinkaariajattelu ja arvoketju.

LISÄTIEDOT

Joanna Westerholm
Sales Manager
p. 010 830 8658
joanna.westerholm@bureauveritas.com