BRC vs IFS

Whitepaper

BRC vs IFS vertailu

Nov. 5 2020

Elintarviketeollisuudessa on ollut viime aikoina voimakasta kiinnostusta kahta elintarviketurvallisuusstandardia kohtaan. BRC Global Standard Food ja IFS Food, jotka ovat molemmat globaalisti tunnettuja ja hyväksyttyjä standardeja. Molemmat standardit ja niiden vaatimukset ovat samanlaisia tai samansuuntaisia samoin kuin auditointiprosessi ja auditointitulosten pisteytys. Kuitenkin vaatimuksissa ja sertifiointiprosessissa on eroja. Myös standardien lähestymistavoissa ja keskittymisalueissa on vaatimusten osalta mielenkiintoisia eroja.

Voimassaoleva versio elintarvikesektorille on tällä hetkellä BRC Food v8 ja IFS Food v6.1. Lokakuussa 2020 julkaistiin IFS Food v7, jota vasten aloitetaan auditoimaan 1.3.2021 alkaen. Molemmat standardit sisältävät niin sanotut keskeiset vaatimukset, BRC: Fundamental ja IFS: KO, joita tulee noudattaa ja joiden noudattamatta jättäminen automaattisesti hylkää sertifioinnin. Molempien standardien auditointi arvioidaan tuloksella, joka tulee sertifikaattiin näkyville.

Molemmat standardit sisältävät niin sanotut keskeiset vaatimukset (BRC: Fundamental ja IFS: KO), joita tulee noudattaa ja joiden noudattamatta jättäminen automaattisesti hylkää sertifioinnin.

Siirryttäessä muista elintarviketurvallisuuden standardeista, kuten FSSC 22000, on hyvä pohtia kumpaan standardiin kallistuu. Sinällään asiat ja vaatimukset ovat loogisia ja vaatimuksia on jo toteutettu tai vaatimukset jo täyttyvät. Erityisesti BRC:ssä on paljon yksityiskohtaisia vaatimuksia, joita ei muissa elintarviketurvallisuuden standardeissa ole. IFS osalta voi tulla erilaisia uusia painotuksia vaatimuksien noudattamisen kautta. 

Kirjoittaja
Jarno Ikonen netti

Jarno Ikonen Johtava arvioija, kouluttaja

 

Kuluneen vuosikymmenen aikana BRC on ollut suositumpi kotimaisen elintarviketeollisuuden keskuudessa ja siksi meidänkin auditoijaresurssimme ovat painottuneet BRC osaamiseen. Lähikuukausina alamme tehdä myös IFS auditointeja kotimaisin voimin.