etäauditointi

Uutiset

Etäauditoinnit

May. 8 2020

Työntekijöidemme sekä asiakkaidemme terveys ja turvallisuus ovat tärkeimpiä prioriteettejamme. Tämän vuoksi olemme ottaneet käyttöön uuden prosessin auditointien suorittamiseksi digitekniikan avulla. Suoritamme kevään 2020 auditoinnit etäauditointeina asiakkaan niin toivoessa. Etäauditoinnin aikana auditoija tarkastaa normaalin auditoinnin tavoin tarvittavat prosessit, toimintatavat ja toteuttaa henkilöstön haastattelut etäyhteyden avulla. Etäauditointi voidaan toteuttaa esimerkiksi Teams –sovelluksen avulla. Auditoinnin toteutusmahdollisuudet etäyhteyden avulla riippuvat sertifioitavasta standardista sekä auditoinnin ohjelmasta.

Jos auditointia ei ole mahdollista toteuttaa suunnitellusti asiakkaan toimitiloissa tai vaihtoehtoisesti osin tai kokonaan etäauditointina, auditointia voidaan siirtää enintään 6 kuukautta. Siirron avulla pyritään estämään sertifikaatin voimassaolon katkeaminen poikkeusoloista johtuen. Auditointia siirrettäessä täytyy kuitenkin tarkistaa, että järjestelmää on ylläpidetty. Tämä voidaan varmistaa desktop auditoinnin avulla eli suorittamalla suppea dokumentaation katselmus. Desktop auditoinnin kesto on 0,5-1 henkilötyöpäivää. Desktop auditointi ei vähennä siirretyn auditoinnin kestoa.

Etäauditointiin on tärkeää valmistautua hyvin, jotta auditoijan on mahdollista tarkistaa, että sertifioitava järjestelmä täyttää standardin vaatimukset. On erittäin tärkeää, että tarvittavat asiakirjat ovat saatavilla sekä jaettavissa etäyhteyden avulla auditoijalle, ja että kaikilla tarvittavilla henkilöillä on pääsy etäauditointiin.

Jos toivotte auditoinnin toteutusta etäyhteydellä, otattehan yhteyttä teille vahvistettuun johtavaan arvioijaan. Johtava arvioija, yhdessä teknisen vastaavamme kanssa arvioi ja vahvistaa mahdollisuuden etäauditointiin.

Heräsikö kysyttävää? Ottakaa meihin yhteyttä ja antakaa asiantuntijoidemme auttaa!