BureauVeritas_cybersecurity

Uutiset

FINAS akkreditointi
ISO 27001 –standardille

Syy. 15 2020

FINAS on myöntänyt Bureau Veritas Certificationille akkreditoinnin sertifioida tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä ISO 27001 -standardia vasten. Aiemmin Bureau Veritas on suorittanut ISO 27001 sertifioinnit Suomessa globaalin UKAS akkreditoinnin alla. Jatkossa ISO 27001 auditoinnit voidaan sekä toteuttaa kotimaisten auditoijien toimesta että tehdä sertifiointipäätös Bureau Veritas Certificationin Suomen yksikössä.

ISO/IEC 27001 on kansainvälinen standardi, joka määrittelee tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän vaatimukset mahdollistaakseen riskien arvioinnin ja tarvittavien ehkäisevien toimenpiteiden toteuttamisen.

Nykypäivänä tietoturvasta huolehtiminen on entistä tärkeämpää, ja organisaatioiden tietoturvaloukkaukset voivat aiheuttaa suurta vahinkoa brändille ja liiketoiminnalle. Sidosryhmilläkin on korkeat odotukset organisaation tietoturvasta ja tietoturvaan liittyvät säännökset ovat tiukentuneet. ISO 27001 -perusteisen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän perimmäinen tarkoitus on pitää tietovarat luottamuksellisina, ehyinä ja saatavilla niitä tarvitseville ja näin ollen suojata organisaation tietovarojen häviämistä tai joutumista vääriin käsiin.

LISÄTIEDOT

Robert Åkerblom
Sales Manager
p. 010 830 8675
robert.akerblom@bureauveritas.com