BV_Valamon Luostari

Uutiset

FSC® metsänhoidon sertifikaatti myönnettiin Metsänomistajan sertifiointiryhmälle Valamon Luostarissa

Dec. 15 2020

Julia Lenkkeri luovutti Metsänomistajan sertifiointiryhmälle FSC® metsänhoidon sertifikaatin Uudessa Valamossa 11.12.2020. Julia Lenkkeri työskentelee Bureau Veritasilla sertifiointien arvioijana ja metsäsertifiointien tuotepäällikkönä. Valamon Luostari on ryhmänjäsen riippumattomassa Metsänomistajan sertifiointiryhmässä.

”Arviointimme taustalla oli tällä kertaa kolme standardia eli Suomen kansallinen FSC standardi, kansainvälinen ryhmänhallinnan standardi sekä FSC tavaramerkin standardi. FSC metsänhoidon sertifikaatti viestittää, että metsää hoidetaan vastuullisesti niin ihmisten, luonnon kuin taloudenkin näkökulmasta”, kertoo Julia Lenkkeri auditointiprosessin taustasta.

FSC logo on tunnettu tavaramerkki, joka on esillä monissa täysin erilaisissakin tuotteissa kuten kirjoissa, paperimukeissa, huonekaluissa sekä grillihiilessä. Se on kansainvälisesti kasvava tavaramerkki ja monet suuret toimijat vaativatkin toimittajiltaan, että tuotteet ovat FSC sertifioituja. FSC sertifiointi takaa osaltaan puun menekin sekä nostaa sen arvoa.

Arviointimme taustalla oli tällä kertaa kolme standardia eli Suomen kansallinen FSC standardi, kansainvälinen ryhmänhallinnan standardi sekä FSC tavaramerkin standardi. FSC metsänhoidon sertifikaatti viestittää, että metsää hoidetaan vastuullisesti niin ihmisten, luonnon kuin taloudenkin näkökulmasta.

Julia Lenkkeri Bureau Veritas

Auditointi- eli tarkastusprosessi toteutettiin Metsänomistajan Sertifiointiryhmälle tämän vuoden alussa. Auditoinneilla tarkastettiin vaatimusten täyttymistä niin dokumenttien avulla, toimijoita ja sidosryhmiä haastattelemalla sekä tietenkin maastotarkastusten kautta. Sidosryhmät ovat FSC-järjestelmässä tärkeässä osassa. Sidosryhmiin kuuluu henkilöitä valvovista viranomaisista ympäristöjärjestöihin, yrittäjiin, työntekijöihin ja alkuperäiskansojen edustajiin. FSC on osallistava standardi ja sidosryhmien näkemykset otetaan vakavasti.

Maastokäynneillä puolestaan tarkastettiin muun muassa hakkuiden ympärille jätetyt suojavyöhykkeet vesistöissä, arvokkaiden luontokeskittymien suojelu, hakkuualueille jätetyt säästöpuut ja riistatiheiköt sekä metsänhoitotoimenpiteitä suorittavien työntekijöiden riittävä koulutus työtehtäviinsä.

Bureau Veritas onnittelee Metsänomistajan Sertifiointiryhmää sertifikaatista!