FSSC 4.1

Uutiset

FSSC 4.1 Lisävaatimukset alkaen 1.1.2019

Mar. 4 2019

FSSC 22000 johtoryhmä on päättänyt lisävaatimuksista koskien FSSC 22000 versio 4.1 standardia, jotka perustuvat GFSI vertailuanalyysiin. Lisävaatimukset ovat astuneet voimaan alkaen 1.1.2019.

Lieviin poikkeamiin on toimitettava näyttö korjaavista toimenpiteistä ja korjauksista Bureau Veritas Certification -yritykselle todennettavaksi ja hyväksyttäväksi viimeistään kolme (3) kuukautta auditoinnin jälkeen.  

Osana sertifiointiprosessia organisaation on otettava käyttöön seuraavat vaatimukset soveltuvin osin riippuen toimialasta ja sertifioinnin laajuudesta. Vaatimusten täyttymistä tullaan arvioimaan seuraavalla FSSC 22000 auditointikerralla.

• Menettely tuotevapaukselle: Yrityksellä tulee olla käytössä menettelytapa tuotteen vapautukselle. 

• Toimittajan hyväksyntä hätätilanteissa: ei-hyväksytty toimittaja tulee arvioida ja tuotteen tulee täyttää vaatimukset (vain kategoriat C, I, G ja K).

• Poikkeaviin tapahtumiin varautuminen: Poikkeavien tapahtumien, esim. sähkökatkon tai tulipalon, hallintaan tulee olla menettely ja sitä tulee säännöllisesti testata (vain kategoriat C, D, I, G ja K).

• Lopputuotteen jäljitettävyys: Lopputuotteiden yksiselitteiseen jäljittämiseen tulee olla menettelyt (vain kategoriat C, I ja K).

• Lihan, kalan ja merenelävien hankinta: Lihan, kalan ja merenelävien hankintaan on oltava toimintaperiaate, jossa on määritelty kiellettyjen aineiden kuten lääkeaineiden, eläinlääkeaineiden, raskasmetallien ja torjunta-aineiden hallinta (vain kategoria C1).

• Elävänä tarkastus: Yrityksen tulee määrittää ruhon ja elintarvikkeeksi tarkoitettujen sivutuotteiden elintarvikekelpoisuuden varmistavat työtavat (esimerkiksi suolistus) (vain kategoria C1).

• Ruhon jäätymisaika ja -lämpötila: Yrityksen tulee määrittää vaatimukset ruhon jäähtymiselle ja pakastamiselle (vain kategoria C1).

• Rehuainesosien käyttö: Niiden valmistusaineiden, jotka sisältävät joillekin eläimille haitallisia aineita, käyttöä on hallittava. (vain kategoriat DI ja DII).

• Funktionaaliset pakkaukset: Vaatimukset tulee määrittää jos pakkaamisella pyritään vaikuttamaan elintarvikkeen ominaisuuksiin parantavasti kuten säilyvyysajan pidentäminen (vain kategoria I).

• Materiaalien kuljetus samalla ajoneuvolla: Mahdolliset kontaminaatiolähteet tulee olla tunnistettu muista materiaaleista kun niitä kuljetetaan samalla ajoneuvolla (vain kategoria I).

• Lääketieteellinen seulonta: Menettelyohjeet lääketieteelliseen seulontaan kun lainsäädäntö sen sallii (vain kategoria I).

• Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit ja vaatimukset: Yrityksen tulee määritellä vaatimukset kun käytetään kierrätettyä materiaalia, kasviperäistä materiaalia tai funktionaalisia lisäaineita. Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit tulee olla turvallisia ja vaatimustenmukaisuus on dokumentoitu (vain kategoria I).

LISÄTIEDOT

Matti Hukari
Audit Manager / Food Sector
p. 010 830 8641
matti.hukari@bureauveritas.com