ISO 50001:2018

Uutiset

ISO 50001:2018 version siirtymäaika

May. 2 2019

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO julkaisi ISO 50001 -energianhallintajärjestelmästandardin uuden version elokuussa 2018. Uusi versio korvaa standardin aiemman ISO 50001:2011 version kolmen vuoden siirtymäajalla.

ISO 50001:2018 version tarkoituksena on määritellä vaatimukset sellaisille organisaatioille, jotka ovat kiinnostuneita luomaan, toteuttamaan, ylläpitämään ja parantamaan energianhallintajärjestelmäänsä (EnMS). Lopullisena tavoitteena on, että organisaatio voi noudattaa järjestelmällistä lähestymistapaa energiatehokkuuden parantamiseksi jatkuvasti.

Tärkein muutos on korkean tason rakenteen, samanlaisen ydintekstin ja yhteisten termien ja määritelmien käyttöönotto. Rakenne on näin ollen yhteneväinen muiden johtamisjärjestelmästandardien, kuten ISO 9001:2015, ISO 140001:2015 jne. kanssa, jolloin useamman järjestelmän integroinnin tulisi olla helpompaa.

Siirtymäaika uuteen versioon on kolme vuotta julkaisupäivästä.  Näin ollen standardiversiot ISO 50001:2011 ja sertikaatin tulee olla päivitetty ISO 50001:2018 standardiversioon 21.8.2021 mennessä.

Sertifioitu organisaatio voi itse valita, tehdäänkö päivitysauditointi määräaikaisarvioinnin yhteydessä vai seuraavan uudelleensertifioinnin yhteydessä. Suosittelemme tutustumaan uusien standardiversioiden vaatimuksiin ja niiden implementointiin rauhassa, ja päivittämään sertifioinnin uudelleensertifiointiauditoinnin yhteydessä. Tällöin teidän ei tarvitse ilmoittaa asiasta erikseen, vaan tarjoamme seuraavaa uudelleensertifiointia automaattisesti 2018 versiota vasten.

LISÄTIEDOT

Joanna Westerholm
Sales Manager
p. 010 830 8658
joanna.westerholm@bureauveritas.com