sustainable

Uutiset

Kestävän matkailun edistäminen ja vastuullinen toiminta

Tam. 29 2021

Jokaisen yrityksen tulisi edistää kestävää kehitystä sekä rajoittaa toimintansa ympäristövaikutuksia.

Business Finland Oy on luonut Sustainable Travel Finland -merkin, jonka avulla kannustetaan kestävän matkailun edistämistä. Sustainable Travel Finland -merkki myönnetään matkailualan yrityksille ja alueille, jotka todistavat valitsemansa sertifioinnin avulla toimivansa vastuullisesti. Carbon Wise -hanke tukee tässä matkailualan yrityksiä sertifiointiin liittyvissä kustannuksissa (max.1000€/yritys). Tuki voidaan myöntää yrityksille, mikäli sertifiointiprosessi on suoritettu loppuun viimeistään 31.10.2021.

Bureau Veritas tarjoaa kyseiseen hankkeeseen sopivia sertifiointipalveluita. Maailman tunnetuimpana ympäristöjärjestelmämallina pidetty ISO14001:2015 standardi soveltuu organisaatioiden ympäristövaikutuksien hallintaan samalla parantaen tehokkuutta ja tuottavuutta.

Ilmasto- ja ympäristövaikutusten minimoinnilla organisaatio voi saavuttaa merkittäviä säästöjä, kohottaa kilpailukykyään markkinoilla sekä parantaa yrityskuvaansa.