Energy usage

News

Korvaa energiakatselmukset Bureau Veritasin ISO 50001 tai ISO 14001 ja ETJ+ sertifioinneilla!

Syy. 20 2022

Energiakatselmukset ovat lain mukaan neljän vuoden välein tapahtuvia energiatarkasteluita. Ne ovat pakollisia kaikille suurille suomalaisille yrityksille, joita koskee energiakatselmusvelvoite (energiatehokkuuslaki 1429/2014). Näitä ovat yritykset, joiden työntekijöiden lukumäärä on enemmän kuin 250, tai joiden liikevaihto ylittää 50 milj. euroa ja taseen loppusumma 43 milj. euroa. Katselmukset koskevat niin omistettuja kuin vuokrattuja kiinteistöjä.

Katselmukset kattavat yrityksen koko energiankäytön, niihin sisältyvät otokset kohdekatselmuksista, energiansäästöpotentiaalin sekä säästötoimenpiteet ja niiden kannattavuuslaskelmat. Katselmusten tarkoituksena on parantaa yrityksen energiatehokkuutta ja auttaa kustannus- ja energiasäästöjen syntymistä. Katselmusraportin voi laatia vain pätevöitynyt henkilö ja valmis raportti on toimitettava Energiavirastolle.

Katselmusvelvoitteen voi välttää kustannustehokkaasti sertifioimalla joko ISO 50001 järjestelmän, tai vastaavasti ISO 14001 ja ETJ+ -järjestelmät. Näiden tulee kattaa vähintään 95 % yrityksen energiankulutuksesta. Bureau Veritasilla on Suomessa useita kyseisiin standardeihin pätevöityneitä auditoijia ja toimintamme kattaa koko maan.

Lue lisää:

Ota yhteyttä

Robert Åkerblom
Sales Manager
p. 010 830 8675
robert.akerblom@bureauveritas.com