ISO 2200

Uutiset

Päivitetty elintarviketurvallisuuden standardi ISO 22000:2018 on julkaistu

Jul. 13 2018

ISO 22000 standardin uusi versio on julkaistu 19.6.2018. Uusi versio korvaa aiemman ISO 22000:2005 standardin ja sertifiointien osalta siirtymäajaksi uuteen versioon on määritelty kolme vuotta. Täten 19.6.2021 mennessä kaikkien ISO 22000 sertifikaattien tulee olla päivitetty 2018 versioihin

Sertifioitu organisaatio voi itse valita, tehdäänkö päivitysauditointi määräaikaisarvioinnin yhteydessä vai seuraavan uudelleensertifioinnin yhteydessä. Suosittelemme tutustumaan uusien standardiversioiden vaatimuksiin ja niiden implementointiin rauhassa, ja päivittämään sertifioinnin uudelleensertifiointiauditoinnin yhteydessä. Tällöin teidän ei tarvitse ilmoittaa asiasta erikseen, vaan tarjoamme seuraavaa uudelleensertifiointia automaattisesti 2018 versiota vasten.

Suurimmat muutokset ISO 22000 standardissa:

  • Korkean tason rakennemalli: Uusi versio noudattaa samaa rakennetta, kuin muut laajalti käytössä olevat ISO-standardit, kuten ISO 9001 ja ISO 14001, joten se on helpompi integroida muihin hallintajärjestelmiin.
  • Riskinhallinta: Standardi sisältää uudenlaisen näkökulman riskinhallintaan erottaen operatiiviset ja liiketoiminnan riskit toisistaan.
  • Linkki Codex Alimentaruikseen, YK:n elintarvikeryhmänohjeistukseen mm. HACCP –periaatteiden osalta

LISÄTIEDOT

Joanna Westerholm
Sales Manager
p. 010 830 8658
joanna.westerholm@bureauveritas.com