STUK

Uutiset

STUK on myöntänyt Bureau Veritakselle merkittävän laajennuksen toimilupaan

Apr. 9 2018

Suomen Säteilyturvakeskus STUK on myöntänyt Bureau Veritakselle laajennuksen valtuutetun tarkastuslaitoksen toimilupaan koskien ydinvoimalaitoksia. Tämä on tärkeä askel Bureau Veritakselle  pyrkimyksessä kasvattaa rooliaan Suomen ydinvoima-alan tukemisessa.

Valtuutetun tarkastuslaitoksen toimilupa mekaanisten komponenttien sekä  rakennesuunnitelmien ja rakentamisen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin ja hyväksynnän osalta sisältää nyt Olkiluodon kolme reaktoria (OL 1-2-3), kaksi Loviisan reaktoria (LO 1-2) ja tulevan Hanhikivi –reaktorin (FH 1, odottaa rakennuslupaa) ydinvoimaturvallisuusluokissa 2, 3 ja 4.

Bureau Veritas on aktiivisesti tukenut ja toimittanut perinteisten ja ydinvoimalaitteiden, muiden mekaanisten laitteiden, sähkölaitteiden sekä teräs- ja betonirakenteiden asiantuntemusta Suomessa jo useiden vuosikymmenien ajan. Toukokuussa 2005 Bureau Veritas haki ja sille myönnettiin STUK:in valtuutetun tarkastuslaitoksen turvaluokkien 3 ja 4 hyväksyntä Olkiluodon EPR-tyyppiselle reaktorille 3, jonka tuotannon  odotetaan alkavan toukokuussa 2019.

Uuden laajennuksen ansiosta Bureau Veritas voi tarjota palvelujaan laajemmin Suomessa sekä Venäjällä ja Euroopassa.

Olkiluodon BWR- ja Loviisan VVER-440 -reaktorit 1 ja 2 rakennettiin 1970-luvulla ja nykyisin tuottavat 34 prosenttia maan sähköntuotannosta. Tuleva Hanhikivi VVER-1200 -reaktori tulee olemaan Suomen suurin energia-alan hanke, jonka arvioitu kustannus on 6,5 - 7 miljardia euroa.

Laurent Kueny, Vice President Nuclear Services, Bureau Veritas: " Bureau Veritasin kansainvälinen ydinosaaminen, johon liittyy vahva paikallinen ja historiallinen läsnäolo, mahdollistaa paikallisten yritysten tukemisen liittyen tähän seuraavaan suuren energia-alan hankkeen hankinta-, rakennus- ja käyttövaiheisiin Suomessa.”


 

Bureau Veritas granted significant STUK Authorized Inspection Organization extension in Finland

Finland’s Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) extended Bureau Veritas’s Authorized Inspection Organization (AIO) accreditation for nuclear facilities last week, an important step for Bureau Veritas towards taking a greater role in supporting the country’s strong nuclear industry.

The AIO accreditation for conformity assessment and approval of the design and manufacturing of mechanical components and structures now extends to Finland’s three Olkiluoto reactors (OL 1-2-3), two Loviisa reactors (LO 1-2) and upcoming Hanhikivi reactor (FH 1, awaiting construction license) for nuclear safety classes 2, 3 and 4.

Bureau Veritas has actively been promoting and delivering its expertise of conventional and nuclear pressure equipment, other mechanical equipment, electrical equipment and steel and concrete structures in Finland for several decades. In May 2005 Bureau Veritas applied to STUK and was granted AIO accreditation for Olkiluoto’s EPR-type reactor 3, due to start production in May 2019, and for safety classes 3 and 4.

The new extension allows Bureau Veritas to offer its services more widely in Finland, but also in Russia and Europe.

Olkiluoto’s BWR and Loviisa’s VVER-440 reactors 1 and 2 were built in the 1970s and current supply 34 percent of the country’s electricity production. The upcoming Hanhikivi VVER-1200 reactor is set to become the largest energy-related project in Finnish history with an estimated cost of 6.5 to 7 billion euros.

For Laurent Kueny, Vice President Nuclear Services, Bureau Veritas: “its international nuclear expertise conjugated with a strong local and historical presence will allow Bureau Veritas to support the ever-increasing participation of local companies during the procurement, construction and operation phases of next major energy-related project in Finland.”