BV_CEPA sertifikaatti myönnettiin tuholaistorjuntayritys Antitec Oy:lle

Uutiset

Suomen ensimmäinen CEPA sertifikaatti myönnettiin tuholaistorjuntayritys Antitec Oy:lle

Sep. 13 2017

Kuva on otettu 5. syyskuuta 2017 sertifikaatin luovutustilaisuudessa. Kuvassa Antitec Oy:n Laatupäällikkö Sami Lehtonen ja Bureau Veritaksen myyntipäällikkö Marcus Ahlroth.

Antitec Oy:lle luovutettiin syyskuun 5. päivä  Suomen ensimmäinen CEPA –sertifikaatti (EN 16636:2015) hyväksytysti läpimenneestä auditoinnista. Antitec on erikoistunut tuholaistorjuntaan ja haittaeläinhallintaan Suomessa. Sertifikaatti on osoitus siitä, että yritys täyttää todistetusti EN 16636:2015 –standardin asettamat vaatimukset.

EN 16636:2015 on CEN:n vuonna 2015 julkistama uusi eurooppalainen tuholaistorjuntapalveluiden standardi, jonka tarkoituksena on parantaa tuholaistorjuntapalvelujen laatua koko Euroopassa. Standardi sisältää selvät vaatimukset ja ohjeistuksen, miten tuholaistorjuntapalveluja antavat yritykset varmistavat, että he antavat laadukkaita ja ammattitaitoisia tuholaistorjuntaan liittyviä palveluja samalla minimoiden riskit ihmisten ja heidän lemmikkieläintensä terveydelle sekä myös negatiiviset vaikutukset elinympäristöllemme.

”Auditoinnissa käydään läpi monipuolisesti yrityksen toimintatapoja. Tämä sisältää mm. sopimuskäytännöt, kuinka yritys suunnittelee ja määrittelee palvelunsa, miten asiakkaan tilanne arvioidaan ja millaisia käsittelyjä ehdotetaan. Auditoija perehtyy myös henkilöstön osaamiseen ja koulutukseen; tällä varmistetaan, että yritys kykenee tarjoamaan laadukkaita ja ammattitaitoisia palveluja. Tärkeä osa auditointia on myös kohdekäynnit eli auditoija seuraa varsinaista toimintaa myös haittaeläintorjuntayrityksen asiakkaiden luona. Auditoijan tehtävänä on arvioida, vastaako toiminta standardin vaatimusta. Mikäli vaatimukset täyttyvät, voidaan yritykselle myöntää sertifikaatti”, kertoo auditoija  Hanna Manninen.

Tärkeä osa auditointia on myös kohdekäynnit eli auditoija seuraa varsinaista toimintaa myös haittaeläintorjuntayrityksen asiakkaiden luona. Auditoijan tehtävänä on arvioida, vastaako toiminta standardin vaatimusta.

Hanna Manninen Lead Auditor, Bureau Veritas

LISÄTIEDOT

Joanna Westerholm
Sales Manager
p. 010 830 8658
joanna.westerholm@bureauveritas.com