Suomen/Kansallisen PEFC-kriteeristön tarkistustyö alkaa

Uutiset

Suomen/Kansallisen PEFC-kriteeristön tarkistustyö alkaa 2019

May. 16 2019

Kaikissa PEFC:n hyväksymissä metsäsertifiointijärjestelmissä on noudatettava PEFC:n kansainvälisiä vaatimuksia kestävälle metsänhoidolle. Niiden pohjalta jokainen PEFC-jäsenorganisaatio huolehtii maakohtaisten kriteerien laatimisesta. Metsänhoidon vaatimukset päivitetään määräajoin yhteistyössä metsien kestävyydestä kiinnostuneiden tahojen kanssa. PEFC-sertifiointi asettaa metsänhoidolle vaatimuksia liittyen esimerkiksi metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön.

Standardityöryhmän tehtävänä on tarkistaa Suomen PEFC-kriteerien sisältö ja varmistaa, että ne ovat PEFC:n kansainvälisten vaatimusten mukaiset. Työ kattaa PEFC:n kansainvälisen metsänhoidon PEFC ST 1003:2018 -standardin koko laajuuden mukaan lukien muualla kuin metsissä kasvatettavat puut (Trees Outside Forests – TOF). Standardityöryhmä aloittaa työnsä kesäkuussa 2019. Työlle on varattu aikaa yksi vuosi.

Työryhmä voi työnsä aikana täydentää jäsenistöään ja kuulla asiantuntijoita. Standardityöryhmä laatii tarkistettavana olevasta standardista luonnosversion, joka asetetaan julkisesti kommentoitavaksi. PEFC Suomi toimittaa kriteeristöstä laadittavan englanninkielisen käännöksen PEFC:n kansainväliseen arviointi- ja hyväksymisprosessiin.

Lue lisää: https://pefc.fi/standardityo/

LISÄTIEDOT

Julia Lenkkeri
Lead Auditor, Forest Certification Manager Nordic
p. 010 830 8623
julia.lenkkeri@bureauveritas.com