yrityskohtaiset koulutukset

Uutiset

Vastaamme yrityksien moninaisiin toiveisiin räätälöidyllä koulutuksilla

Jou. 17 2021

Viimeisimpänä koulutustoteutuksena järjestettiin Auditointihavainnot -koulutus. Noin puolikkaan päivän pituinen koulutus toteutettiin etäyhteyden avulla marraskuussa. Koulutuskokonaisuus räätälöitiin yhteistyössä asiakasyrityksen sekä kouluttajan kanssa vastaamaan juuri asiakasyrityksen tarpeita ja toiveita.

Kouluttajana toimi Hanna Manninen. Koulutuksessa annettiin tehokkaita välineitä yrityksen sisäisten auditointien hallintaan ja toiminnan kehittämiseen. Koulutuksessa käytiin käytännönläheisten esimerkkien avulla muun muassa auditointiprosessia, vaatimuksenmukaisuutta, juurisyyanalyysia ja poikkeamia ja niiden hallintaa.

Asiakasyritys oli tyytyväinen koulutuksen sisältöön ja laajuuteen sekä erityisesti Hannalle kertynyt kokemus auditoijana sekä kouluttajana sai positiivista palautetta.

Räätälöidyn koulutuskokonaisuuden suunnittelu alkaa myyntipäällikkömme Noora Lehikoisen kanssa, jolloin kartoitetaan tarkkaan asiakkaan koulutustarve, koulutuksen ajankohta sekä laaditaan alustava koulutussuunnitelma. Alustavan koulutussuunnitelman jälkeen Noora käy vielä tarkempia keskusteluita kouluttajan kanssa sisällöstä, toteutustavasta sekä toiveista. Ennen koulutuskokonaisuuden vahvistusta asiakas ja kouluttaja viilaavat vielä koulutuksen sisältöä vastaamaan asiakkaan tarpeita.

Räätälöidyn koulutuksen avulla on mahdollista kouluttaa useita työntekijöitä yhdellä kertaa sekä keskittyä tiettyyn osa-alueeseen. Koulutus on mahdollista järjestää yrityksen omissa tiloissa tai etäyhteyden avulla. Lue lisää yrityskohtaisista koulutuksista sekä tyypillisistä räätälöityjen koulutuksien aihealueista täältä.

LISÄTIEDOT

Noora Lehikoinen
Sales Manager
050 312 4281
noora.lehikoinen@bureauveritas.com