Riskienhallintakoulutus

Riskienhallintakoulutus

Asianmukaisella riskien hallinnalla tunnistetaan organisaatioon kohdistuvat uhat, jolloin investoinnit voidaan kohdistaa juuri oikeisiin asioihin.

Bureau Veritaksen Riskienhallintakoulutuksessa käsitellään riskienhallinnan periaatteet sekä se, miten nämä periaatteet ja menettelyt voidaan integroida organisaation muihin johtamismenettelyihin. Koulutuksen ensimmäinen päivä keskittyy riskienhallinnan periaatteisiin ja toimintatapoihin. Toisena päivänä käydään käytännöllisten harjoitusten avulla läpi riskien arviointimenetelmiä ja tekniikoita, jotka soveltuvat riskien arviointiin.

Koulutus sopii laatu-, kehitys- ja tuotantopäälliköille, johdolle, esimiehille sekä kaikille riskienhallinnasta kiinnostuneille. Koulutus sopii myös kaikille johtamisjärjestelmän (kuten ISO 9001, 14001 ja 45001) parissa työskenteleville.

Koulutuspäivän ohjelma, 1. koulutuspäivä, klo 9.00-17.00:

• Koulutuksen tavoitteet, ohjelma ja esittelyt

• Riskienhallinnan periaatteet, keskeiset käsitteet ja määritelmät

• Riskienhallintaprosessi (riskien tunnistaminen ja arviointi, riskienhallinnan keinot)

• Keskustelu, yhteenveto ja koulutuspäivän päätös

 

Koulutuspäivän ohjelma, 2. koulutuspäivä, klo 9.00-16.30:

• Kuinka integroida riskienhallinta johtamisjärjestelmiin

• Riskien hallinta, riskien arviointimenetelmät

• Riskinarviointitekniikoiden valinta

• Koulutuspäivän päätös ja koulutuksen yhteenveto

Seuraava koulutus: 4.-5.4.2022
Paikka: Sokos Hotel Tripla, Helsinki
Hinta: 1290 € + alv/ osallistuja

KOULUTTAJA
 

BV_Jarno Ikonen
JARNO
IKONEN

johtava arvioija, kouluttaja

Bureau Veritas Certification

Jarnolla on yli 12 vuoden kokemus kansainvälisessä FMCG sektorissa niin myynnin ja markkinoinnin kuin elintarvikkeiden valmistuksen parissa. Hän on työskennellyt useissa eri tehtävissä aina asiantuntijasta johtotehtäviin hyvinkin erilaisissa vastuissa. Kouluttajana Jarno haluaa hyödyntää monipuolista kokemustaan kansainvälisessä ympäristössä omien kokemusten kautta sekä kannustaa yrityksiä erilaisten johtamisjärjestelmien hallintaan ja kehittämiseen.