Sosiaalinen vastuu

SOSIAALINEN VASTUU

Bureau Veritas sitoutuu kunnioittamaan, suojelemaan ja edistämään ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan riippumatta siitä, missä maassa toimimme. Se on organisaatiomme ydin. Tunnustamme liiketoiminnan vaikutukset ihmisiin, yhteisöihin ja ympäristöön, sekä käytämme asiantuntemustamme oman toimintamme vaikutuksien lieventämiseen.

Bureau Veritaksen ihmisoikeuksia ja työskentelyä koskeva sosiaalisen vastuun politiikka perustuu kansainvälisiin standardeihin ja suosituksiin, ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, ILO:n työelämän perusperiaatteita ja –oikeuksia koskevaan julistukseen, OECD:n ohjeistuksiin ja YK:n Global Compactiin.

Bureau Veritas kannustaa kaikkia sidosryhmiään, alihankkijoita, yhteistyökumppaneita ja asiakkaita toimimaan tämän politiikan mukaisesti.