Taina Mattila

TAINA MATTILA - JOHTAVA AUDITOIJA

Olen toiminut Bureau Veritasilla johtavana auditoijana vuodesta 2019. Arvioin eri toimialojen organisaatioiden ISO 9001 laatu-, ISO 14001 ympäristö- ja ISO 45001 -työterveys- ja turvallisuusjärjestelmiä, sekä tarvittaessa eettisen vastuun standardia SA8000. Toimin myös teknisenä tarkastajana ja hyväksyjänä sertifiointiprosessissa. Lisäksi olen saanut olla mukana organisaation tarjoamissa teollisuuden tarkastuspalveluissa.

Kokemukseni johtavan auditoijan työstä tähän saakka on ollut varsin miellyttävä. Saan toimia erilaisten organisaatioiden ja ennen kaikkea ihmisten kanssa. Asiakkaiden kohtaaminen ja asioihin pureutuminen tuovat vireyttä päivään. Myös asiakkailta saatu suora palaute lämmittää mieltä ja antaa lisäksi kehitysideoita arvioijaorganisaatiolle. Vaikka sanonta onkin ehkä vähän kliseinen, mutta jokainen auditointipäivä koen oppivani jotain uutta.

Aikaisempaan työkokemukseeni pohjautuen on ollut todella avaavaa nähdä, miten paljon meillä Suomessakin on vahvaa osaamista eri toimialoilla. Hienoja tuotteita, tuotekehitystä, innovaatioita! Ja mikä parasta antia näin auditoijan näkökulmasta: jatkuva parantaminen näissä asiakasorganisaatioissa toteutuu heidän valitsemiinsa johtamisjärjestelmiin sitoutumisen myötä.

Johtavan auditoijan ammatillisia vahvuuksia arvioinneissa ovat monialainen toimialakokemus ja hyvä standardien tuntemus. Prosessituntemus kehitys- ja tuotantovaiheista aina toimituksiin saakka on plussaa. Kyky omaksua uusia asioita avoimin mielin, kohdata asiakas, mukautua asiakasorganisaation toimintaan ja mahdollisesti muuttuviin tilanteisiin ovat hyviä auditoijan ominaisuuksia. Unohtamatta riippumatonta vaatimustenmukaisuuden arviointia ja mutkatonta palautteen antamista.

Auditoijan työ on varsin itsenäistä - se vaatii organisointikykyä ja sopeutumista. Joskus päivät saattavat venähtää ja välimatkat olla pitkiä, mutta silloin tulee huolehtia riittävästä palautumisesta. Itse ammennan energiaa luonnosta ja harrastuksistani. Kaikissa neljässä vuodenajassakin on omat hyvät puolensa, ne vaan täytyy havaita ja niihin tarttua!


Taina Mattila
Lead Auditor
p. 010 830 8637
taina.mattila@bureauveritas.com