Apricon Oy

Uutiset

Apricon Oy:lle myönnettiin ISO 9001:2015 -sertifikaatti

Elo. 27 2021

Apricon Oy:lle myönnettiin heinäkuussa ISO 9001:2015 sertifikaatti toimialakuvauksella; “Sales, installation and service of industrial laser technology for material processing and related consulting and training services”. Apricon Oy toimittaa laserteknologian tuotantoratkaisuja Suomen ja Baltian maiden alueella toimiville niin suurille toimialalaitoksille kuin pk-yrityksille. Vuodesta 2000 Apricon Oy on ollut TRUMPF -yhteistyökumppani.

Apricon Oy:ltä Heidi Korpiaho listasi muutamia tekijöitä, jonka vuoksi he lähtivät hakemaan kolmannen osapuolen hyväksyntää yrityksen laatujärjestelmälle. ”Asiakkaamme ovat pääsääntöisesti suuria yrityksiä, jotka odottavat toimivaa laatupolitiikkaa. Ulkopuolisen auditoijan sertifioiman laatujärjestelmän vertaaminen asetettuihin vaatimuksiin on asiakkaalle helpompaa. Joissakin tuotteissa markkina-asemaa parantaa erottuminen laatujärjestelmän osalta muista toimijoista”, avaa Heidi keskeisimpiä syitä, jonka vuoksi he aloittivat sertifiointiprosessin.

Asiakkaamme ovat pääsääntöisesti suuria yrityksiä, jotka odottavat toimivaa laatupolitiikkaa. Ulkopuolisen auditoijan sertifioiman laatujärjestelmän vertaaminen asetettuihin vaatimuksiin on asiakkaalle helpompaa.

Heidi Korpiaho Apricon Oy

Sertifiointikausi koostuu ensimmäisenä vuonna tapahtuvasta esiarvioinnista ja sertifiointiarvioinnista sekä vuosittain suoritettavista määräaikaisarvioinneista. Sertifiointiarvioinnilla tarkastetaan vastaako laadunhallintajärjestelmä ISO 9001:2015 standardin vaatimuksia. Sertifiointiarvioinnilla organisaation tulee osoittaa näyttöä esimerkiksi laatupolitiikastaan sekä siitä johdetuista tavoitteista, vaatimuksenmukaisuudesta kaikkia auditointikriteerejä vastaan sekä prosessien toiminnallisesta ohjauksesta kaikilla laatujärjestelmän alueilla. Mikäli vaatimukset täyttyvät, voidaan organisaatiolle myöntää sertifikaatti. Vuosittaisilla määräaikaisarvioinneilla arvioidaan jatkuvaa vaatimustenmukaisuutta sertifioitua standardia vasten.

”Auditointi sujui kaikin puolin hyvin. Auditoija oli asiantunteva ja selkeä”, kuvailee Heidi kesän sertifiointiarviointia. Heidin mukaan auditointi myös yksinkertaisti ja selkeytti organisaation laatumenetelmiä sekä helpotti toimintamallien oleellisimpiin kohtiin keskittymistä.

Bureau Veritas onnittelee Apricon Oy:tä ISO 9001 -sertifikaatista!