Cervi Talotekniikka Oy

Uutiset

Cervi Talotekniikka Oy laajensi sertifikaattinsa kattamaan kaikki toimipisteet uudelleensertifioinnin yhteydessä

Maa. 17 2021

Cervi Talotekniikka Oy sertifioitiin ensimmäistä kertaa vuonna 2018, jolloin heidän laadunhallintajärjestelmän ISO 9001 -sertifikaattinsa kattoi yhden toimipisteen. Yritys on hiljalleen laajentanut sertifioinnin laajuuttaan ja vuoden alussa toteutetussa uudelleensertifiointiarvioinnilla liitettiin myös loputkin yrityksen toimipisteet sertifioinnin piiriin.

HR- ja hallintojohtajan Minna Fagerlundin mukaan toimipaikan lisäys tuo aina omia haasteita auditointiin valmistautumisessa ja henkilöstön kouluttamisessa. ”Tottahan kahden uuden toimipaikan lisääminen oli valmistautumisen osalta työläämpi prosessi kuin aiemmin, mutta meillä on kuitenkin alusta lähtien lähdetty liikkeelle sillä, että toimintamalli on identtinen kautta linjan”, kuvailee Minna auditointeihin valmistautumisesta. Kehityspäällikkö Seppo Puhakainen jatkaa: ”Uusien toimipaikkojen sertifiointia helpotti merkittävästi se, että Cervin toimintoihin on ollut sisäänrakennettuna standardin vaatimukset ja toimintatavat firmassa ovat olleet yhtenäiset uusienkin toimipaikkojen suhteen jo ennen sertifiointia. Työtä ei siis aloitettu nollasta.”

Laajennusauditointeihin valmistautumiseen yksi työkalu on esimerkiksi Bureau Veritasin tarjoma GAP-analyysi eli vapaaehtoinen esiarviointi, jonka avulla arvioidaan yrityksen valmiutta sertifiointiin.

Uusien toimipaikkojen sertifiointia helpotti merkittävästi se, että Cervin toimintoihin on ollut sisäänrakennettuna standardin vaatimukset ja toimintatavat firmassa ovat olleet yhtenäiset uusienkin toimipaikkojen suhteen jo ennen sertifiointia. Työtä ei siis aloitettu nollasta.

Seppo Puhakainen Kehityspäällikkö, Cervi Talotekniikka Oy

Vuonna 2014 perustettu Cervi toimii pääkaupunkiseudulla, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa työllistäen lähes 170 ilmanvaihtoalan ammattialaista. Yrityksen palvelut kattavat kaikki ilmanvaihdosta huoltamiseen, korjaamiseen ja saneeraamiseen tarvittavat työt.

ISO 9001:2015 sertifioinnilla on useita hyötyjä esimerkiksi kilpailukyvyn paraneminen, tehokkaammat prosessit sekä korkea asiakastyytyväisyys. Seppo toteaakin, että standardin vaatimusten noudattamisen ei ole tarkoitus tuottaa lisää sisäistä työtä vaan järkeistää ja jopa nopeuttaa työntekoa.

Kysyimme yrityksen edustajilta, että kuinka he näkevät sertifioinnin hyödyttävän heitä. Minnan mukaan ISO 9001 -sertifikaatti hyödyttää heitä monin eri tavoin kuten tuomalla varmuuden prosessien ja käytäntöjen toimivuudesta. ”Auditoinnit ovat aina äärimmäisen antoisia, koska niissä ikään kuin koeponnistetaan sitä toimivuutta ja auditoijalta tulee erittäin hyviä kommentteja. Jatkuva kehittyminen on Cervin toiminnan kulmakiviä ja ISO 9001:2015 sertifiointi tukee tätä pyrkimystä hienosti”, kuvaa Minna sertifioinnin tuomia hyötyjä. Sepon mielestä sertifikaatti kertoo asiakkaille laatutasosta ja luottamuksesta, mutta standardi antaa pohjan ja työkalut toiminnan hallitsemiseen ja kehittämiseen. ”Sertifikaatti ripustetaan seinälle, mutta standardi roikkuu lahkeessa koko ajan”, Seppo toteaa lopuksi. ”Myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta sertifikaatti on asiakkaillemme merkkinä laadukkaasta toiminnastamme, mikä on tärkeää etenkin isoille ja kansainvälisille yrityksille. Sertifioinnilla pystymme näyttämään toteen yhdenmukaisen toimintamme ja se antaa läpinäkyvyyttä toiminnallemme ja sen kehittämiselle”, jatkaa Cervi Talotekniikka Oy:n markkinointipäällikkö Minna Pyykkö.

Bureau Veritas onnittelee Cervi Talotekniikka Oy:tä sertifioinnista!

Sertifioinnilla pystymme näyttämään toteen yhdenmukaisen toimintamme ja se antaa läpinäkyvyyttä toiminnallemme ja sen kehittämiselle.

Minna Pyykkö Markkinointipäällikkö, Cervi Talotekniikka Oy