Ginolis Oy

Uutiset

Ginolis Oy:lle myönnettiin
ISO 9001:2015 sertifikaatti

Jan. 13 2021

Lisääntyneet asiakas- ja lakivaatimukset luovat tarpeen laadunhallintaan kaikissa organisaatioissa. Tehokkain tapa saavuttaa nämä standardivaatimukset ja osoittaa jatkuvaa kehittämistä on johtamisjärjestelmä, joka on sertifioitu standardin vaatimusten mukaan. ”Johtamisjärjestelmän sertifioiminen oli strateginen päätös. Sertifioitu johtamisjärjestelmä kertoo ulospäin ja itsellemme, että yrityksemme on sitoutunut noudattamaan tiettyjä kansainvälisiä standardoituja toimintatapoja, kuten jatkuvaa parantamista. Yrityksemme kasvaessa toiminnan täytyy olla yhä enemmän ja pidemmälle organisoitua, jonka seurauksena johtamisjärjestelmän kehittäminen sekä sertifiointi oli välttämätöntä”, kertoo Ginolis Oy:n laatuinsinööri Ossi Kamsula.

Ginolis Oy on vuonna 2010 perustettu kansainvälisesti toimiva yritys, jonka päätoimipaikkana on Oulu. Heidän toimipisteensä sijaitsevat Suomen lisäksi Yhdysvalloissa, Kiinassa, Virossa ja Iso-Britanniassa. Ginolis Oy:n auditoinnit ja sertifikaatin myöntämispäätös tehtiin vuoden 2020 lopulla. Heidän ISO 9001:2015 sertifikaattinsa kattaa yrityksen Suomen toimipisteen toimialakuvauksella tuotantoautomaatio- ja nesteannosteluratkaisujen valmistaja diagnostiikka- ja terveysteknologia-alan yrityksille.

Johtamisjärjestelmän sertifioiminen oli strateginen päätös. Sertifioitu johtamisjärjestelmä kertoo ulospäin ja itsellemme, että yrityksemme on sitoutunut noudattamaan tiettyjä kansainvälisiä standardoituja toimintatapoja, kuten jatkuvaa parantamista.

Ossi Kamsula Ginolis Oy

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen on yhä keskeisempää yrityksille toimialasta ja koosta huolimatta. Miksi sertifiointi on kannattavaa? ISO 9001 sertifikaatti tuottaa useita hyötyjä yritykselle. Hyötyjä on muun muassa tehokkaampi laadunhallintaprosessin valvonta organisaatiossa, kun auditoinnin suorittaa riippumaton kolmas osapuoli, toimintojen luotettavuuden paraneminen sekä lakisääteisten ja viranomaisvaatimusten täyttyminen todistetusti. ”Sertifioitu johtamisjärjestelmä ohjaa yritystämme valvomaan ja parantamaan toimintaamme jatkuvasti. Lisäksi kansainvälisen standardin mukainen johtamisjärjestelmä voi toimia markkinointivälineenä yrityksellemme, jonka asiakaskunta sijaitsee pääosin muualla, kuin Suomessa. Tulevaisuudessa pystymme vastaamaan yhä paremmin asiakkaidemme vaatimuksiin, sekä kehittämään omaa hankintaverkostoamme. Sertifioitu johtamisjärjestelmä ohjaa myös yritystämme huomioimaan ja kuuntelemaan yhä paremmin yhtä tärkeimmistä resursseistamme, työntekijöitämme”, Ossi listaa syitä, jonka vuoksi Ginolis Oy päätyi sertifioimaan laadunhallintajärjestelmänsä.

Kuinka organisaation kannattaisi aloittaa sertifiointiprosessi ja mitä sertifiointiin vaaditaan? Bureau Veritas tarjoaa erilaisia työkaluja sertifiointiprosessia aloittaville organisaatioille esimerkiksi erilaiset standardikoulutukset henkilöstölle ja GAP-analyysi. GAP-analyysi eli vapaaehtoinen esiarviointi tarjoaa mahdollisuuden selvittää johtamisjärjestelmän nykytilan mahdolliset puutteet verrattuna standardiin. Ossin mielestä sertifiointiprosessi olisi hyvä aloittaa määrittelemällä laadun käsite sekä tunnistamalla yrityksen toimintaympäristö. Hän toteaa myös, että sisäisten auditointien ensimmäinen kierros olisi hyvä olla koulutuspainotteinen, jotta henkilökunta oppisi tuntemaan laatuprojektin ja sen tavoitteet.

Bureau Veritas onnittelee Ginolis Oy:tä sertifioinnista!