BV_ISO 27001

Whitepaper

Kuinka teidän yrityksessänne hallitaan tietoturvaa? 

Apr. 29 2021

Alati kasvavat kyberturvallisuusuhat, hakkeroinnit, vakoilut, tietojen kalastelut ja sisäpiiriin väärinkäytökset on syytä ottaa vakavasti. IT-osasto ei yksin kykene tekemään organisaatiosta tietoturvallista eikä näin voida olettaakaan. Tietoturvallisen organisaation rakentamiseen tarvitaan kaikkia organisaation työntekijöitä. Ihmiset ovat tietoturvan sekä heikoin että vahvin lenkki. Ihmiset tekevät virheitä käyttäessään, kehittäessään, operoidessaan, ylläpitäessään ja testatessaan järjestelmiä, jotka puolestaan mahdollistavat tietovuodot ja väärinkäytökset. Toisaalta ihmiset ovat myös tietoturvan vahvin lenkki, koska heidän toimestaan ongelmat pystytään ratkaisemaan. Koko tämän kokonaisuuden hallintaan puolestaan tarvitaan strukturoitua viitekehystä.

Tietoturvallisen organisaation rakentamiseen tarvitaan kaikkia organisaation työntekijöitä. Ihmiset ovat tietoturvan sekä heikoin että vahvin lenkki.

Sertifioitu ISO 27001:2013 tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä on tehokas tapa suojautua näitä uhkia vastaan. Standardi sisältää laajat vaatimukset kattaen koko tietohallinnan elinkaaren sisältäen vaatimuksia mm. johtamiseen, riskien tunnistamiseen ja käsittelyyn, rekrytointiin, tiedon luokitteluun, tietoturvapoikkeamien käsittelyyn, verkkoarkkitehtuuriin, toimittajien hallintaan, jatkuvuussuunnitelmiin ja jatkuvaan parantamiseen sekä paljon muuhunkin.

Sertifiointi puolestaan takaa sen, että asiantuntevat IRCA-koulutetut arvioijat huolehtivat siitä, että hallintajärjestelmä säilyy vaatimustenmukaisina varmistaen jatkuvan parantamisen. Tämä on aina sertifioinnin perusajatus.

Sertifiointi puolestaan takaa sen, että asiantuntevat IRCA-koulutetut arvioijat huolehtivat siitä, että hallintajärjestelmä säilyy vaatimustenmukaisina varmistaen jatkuvan parantamisen.