Kuusakoski

News

Kuusakoski Oy:lle myönnettiin ISO 9001, -14001 ja -45001 sertifikaatit

Hei. 25 2022

Haastattelimme Kuusakoski Oy:n QEHS-asiantuntija Arto Arvolaa sertifioinneista ja auditointikokemuksesta.

Miten aikanaan päädyitte valitsemaan juuri ISO 9001,  – 14001 ja – 45001 sertifikaatit?

– Tässä voisi ajatella olevan sekä sisäisiä että ulkoisia syitä. Standardit antavat laajasti koeponnistetut ja toimivaksi todetut raamit ja puitteet QEHS-toimintajärjestelmien kehittämiselle. Toisaalta sidosryhmät haluavat yhteistyökumppaneiden olevan vastuullisia ja että he huomioivat työntekijät, ympäristön ja yhteiskunnan kaikessa toiminnassaan. Ilman standardien noudattamista ja sertifikaatteja tällaisen osoittaminen olisi aika paljon vaikeampaa.


 
Mitä lisäarvoa yrityksenne palveluihin/tuotteisiin koette saavanne sertifioinnista?
 
– Edellä mainitun toiminnan vastuullisen osoittamisen lisäksi ulkoiset auditoinnit nähdään paikkana kehittää ja parantaa toimintaa entisestään. Kokeneet auditoijat voivat tuoda auditoinneissa esille muista yrityksistä, tai jopa toimialoista, hyviä käytäntöjä, joita voidaan meilläkin ottaa käyttöön.

Millaiseksi koitte sertifiointiprosessin?

– Prosessi on aika pitkäkestoinen, sillä meilläkin oli tällä kertaa uudelleensertifioinnissa 13 toimintoa/toimipistettä auditoitavana. Lisäksi uudelleensertifiointimme osui auditoijien kannalta kiirellisimpään aikaan touko-kesäkuuhuun, joten päivien ja kohteiden sopimisessa oli oma työnsä. Kaiken kaikkiaan kuitenkin prosessi meni kuitenkin varsin sujuvasti.

Suosittelisitteko Bureau Veritasin palveluita muille sertifioinneista kiinnostuneille?

Voimme suositella. BVC:lla on kansainvälinen yritys, jolla on laajat resurssit ja tietämys standardien vaatimuksista ja toteuttamistavoista. BVC huomioi hyvin myös asiakasyritysten toiveet ja huomiot ja muuttavat mahdollisuuksien mukaan auditointipäiviä ja -kohteita ja jopa auditoijia, mikäli se on tarpeen.

Arto ArvolaQEHS-asiantuntija, Kuusakoski Oy

Mitä sanoisitte yrityksille, jotka harkitsevat sertifioitumista mutta eivät ole varmoja sen hyödyistä?

– Sertifiointi on prosessina varsin raskas, joten ymmärrän, että monet miettivät sitä, mutta jättävät sitten tekemättä. Vaikka QEHS-toimintajärjestelmä olisi olemassa, niin aina on kuitenkin jotain, jota pitää hieman muuttaa tai ainakin säätää, jotta se vastaisi standardien vaatimuksia. Joskus pitää ottaa jopa käyttöön uusia toimintatapoja tai käytäntöjä, joita ei ennen nähty tarpeellisiksi, mutta joita standardit edellyttävät.


– Vaikka ensimmäisessä sertifioinnissa voilla olla paljonkin työtä, niin ajansäästö tulee siinä kohtaa, kun sertifikaatit roikkuvat pääaulan seinällä. Pelkästään se, että yritys on sertifioitu, kertoo muille toimijoille, että täällä tehdään laatu-, ympäristö-, työterveys- ja -turvallisuusasiat sen verran hyvin, että sertifikaatit on myönnetty. Ilman sertifikaatteja toimintaa ja sen tasoa pitäisi selittää ja perusteella kysyjille muilla tavoin ja ehkä jopa vastailla monimutkaisiin kyselyihin. Sertifioimalla pystyt helposti osoittamaan, että QEHS-toimintajärjestelmäsi on kunnossa ja täyttää ISO-standardien vaatimukset.

Mitä muuta haluaisitte kertoa lukijoille?

– Haluan toivottaa kaikille hyvää ja turvallista loppukesää ja loppuvuotta.
Nykyisestä epävarmuuden tilasta huolimatta koitetaan pitää hymy huulilla ja huomio tekemisessä, niin vältytään pahemmilta onnettomuuksilta tai virheiltä. Vaikka ne sertifikaatit olisikin saatu ja osoitettu järjestelmien toimivuus, lopulta se on kuitenkin yksittäinen ihminen, joka tekee asiat oikein tai väärin.

 

Bureau Veritas onnittelee Kuusakoski Oy:tä onnistuneesta sertifioinnista!

 

Tutustu sertifiointipalveluihimme ja ota yhteyttä: